Zprávy

Dopravně bezpečnostní akce na Vysočině skončila

6. 05. 2021

Policie2Úderem 17. hodiny skončila 6. 5. 2021 na dálnici D1 na Vysočině dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na kontrolu chování účastníků silničního provozu na dálnici D1. S postupným uvolňováním krizových opatření COVID-19 se začíná zvyšovat intenzita provozu, což je patrné zejména na dálnici D1. Policisté do dnešní akce nasadili tři služební vozidla Škoda Superb, která jsou vybavena radarem a jsou určena především pro skrytý dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Číst více...

Na dálnici D1 dělníci našli nevybuchlou trhavinu

5. 05. 2021

trhavinaV modernizovaném úseku dálnice D1 na 128. km mezi Velkým Beranovem a Měřínem našli dělníci při výkopových pracích nevybuchlou trhavinu. Pyrotechnik výbušninu zneškodnil poblíž místa nálezu, aniž by musel být přerušen provoz na dálnici.
„Na místě bylo zjištěno větší množství nevybuchlé trhaviny. Zřejmě trhavina používaná při pů

Číst více...

V Meziříčí se sečetlo skoro 75 % obyvatel

5. 05. 2021

ScitaniPovinného Sčítání 2021 se zúčastnily už dvě třetiny obyvatel naší republiky. Konkrétně ve Velkém Meziříčí k datu 30. dubna vyplnilo 71,3 % občanů online formulář a 3 % listinný formulář.

Číst více...

Odcizil jízdní kolo v Měříně

5. 05. 2021

policie zatah_vysilackaPolicisté prověřují případ, ke kterému došlo v Měříně. V úterý 27. dubna odcizil pachatel na ulici Brněnská v době mezi sedmou a osmou hodinou večer jízdní kolo odložené na pozemku u domu. Jednalo se o kolo značky BTWIN rockrider, černé barvy. Krádeží vznikla majiteli škoda kolem sedmi tisíc korun. Policisté provedli šetření. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku, po pachateli a odcizeném kole pátrají.

Číst více...

Vysočina je druhý nejproočkovanější region

5. 05. 2021

Shrek copyUž více než 130 tisíc dávek vakcíny proti COVID-19 bylo vyočkováno ve velkých očkovacích centrech na Vysočině. Statistiky vedené Ministerstvem zdravotnictví řadí Vysočinu na 3. místo v počtu naočkovaných na 1000 obyvatel a dokonce na 2. místo ve výkonnosti díky téměř 18,5 % proočkovaných obyvatel první dávkou vakcíny.

Číst více...

Přijímačky na střední školy budou letos až v květnu

5. 05. 2021

MaturityUž jen pár hodin dělí letošní deváťáky od absolvování přijímacích zkoušek na většinu čtyřletých maturitních oborů.

Číst více...

Veřejné fórum: Mezi jedenácti problémy kraje figuruje cyklomobilita, osvěta očkování, ochrana přírody a lesů, znovu i prevence obezity

5. 05. 2021

Dva dny intenzivní diskuze a argumentace – to bylo šesté Veřejné fórum Zdravého Kraje Vysočina, které kvůli současné nepříznivé epidemiologické situaci poprvé proběhlo zcela on­­‑line a přilákalo přes 160 účastníků. Výsledkem široké debaty odborníků z řad zájmových sdružení, podnikatelů a vzdělávacích subjektů i zástupců veřejnosti bylo definování prioritních námětů. Další ověření vybraných problémů proběhne od 3. do 31. května formou ankety zveřejněné na https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/vMXBUjbx.
„Podle očekávání se mezi nejpalčivější témata současné Vysočiny dostaly podpora cyklomobility, osvěta očkování, ochrana přírody a lesů, propojování a rozšiřování spolupráce firem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, znovu i prevence obezity, ale zcela nově i výkup pozemků ve zvláště chráněných územích,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
Kraj Vysočina, jako první v České republice, využil pro uspořádání Veřejného fóra on­­‑line platformu. Ta je už několik měsíců nedílnou součástí bezpečného kontaktu a částečně nahradila osobní jednání, umožnila kraji pokračovat v osvědčené praxi – veřejné diskuzi. To ve svém úvodním pozdravu všem účastníkům ocenil i Petr Švec, předseda Národní sítě zdravých měst, jejímž členem je Kraj Vysočina od roku 2004.
Přehled TOP témat Kraje Vysočina definovaných účastníky Veřejného fóra 2021
 1. Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, cestovní ruch a rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, integrační opatření pro cyklisty)
 2. Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků za účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině (budování zelené infrastruktury)
 3. Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru řady onemocnění
 4. Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení informovanosti o možnostech podpory v této oblasti
 5. Podpora osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen proti COVID-19, ale též proti dalším onemocněním
6. Absence akutních krizových lůžek pro náhlé nepříznivé situace
 7. Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání. (podpora drobných projektů – zadržení vody v krajině, podpora biodiverzity, meze, remízky, mokřady, obnova polních cest)
 8. Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní život a práci, s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských zdrojů
 9. Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při obnově a následné péči o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční podpory pro vlastníky lesů pro správné a udržitelné hospodaření v lesích s ohledem na budoucnost a na klimatickou změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí lesa.
10. Podporovat projekty, které budou zaměřené na metodickou podporu učitelů, na síťování škol a sdílení dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování výuky (alternativy k současnému vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hodnocení…) včetně zvýšení podpory učitelů ze strany zřizovatelů.
11. Zkvalitňování vysokorychlostního připojení k internetu (budování optického vedení min. 100 MB/s, bílá a šedá místa, legislativní problémy s pokládáním optiky do výkopů společně s dalším vedením, právní pomoc ze strany kraje)
Stejně jako u předešlých ročníků bude aktuálnost definovaných témat prověřena veřejnou anketou. „Cílem elektronické ankety, kterou Kraj Vysočina zveřejní na svých www stránkách od 3. do 31 května 2021, bude zjistit názor veřejnosti na vybrané priority a také zjistit, které náměty na úrovni kraje vidíte vy sami jako nejdůležitější. Srovnáním názorů vás občanů a odborníků dojde ke správnému pochopení toho, co nás v kraji trápí a co společně můžeme ovlivnit a řešit,“ říká první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. -krú-

Letecká záchranná služba: Třicet let pod ochranou Kryštofa

5. 05. 2021

lzs HB_1192_2Letecká záchranná služba v Jihlavě oslavila 1. května 2021 třicáté výročí své existence. Za tři desítky let provozu uskutečnili letečtí záchranáři více jak 18.000 vzletů a přepravili tisíce pacientů v ohrožení života, se závažnými polytraumaty, srdečními příhodami nebo popáleninami. Ročně vzlétne posádka Kryštofa 12 z jihlavského heliportu v průměru 600 krát.

Číst více...

České dráhy od května otevřely půjčovny kol i koloběžek

5. 05. 2021

ČD cyklistéPo delší zimní přestávce vyvolané koronavirovou pandemií se od soboty 1. května 2021 znovu otevřely půjčovny kol ČD Bike. V letošní turistické sezoně bude tato oblíbená služba fungovat v celkem 70 železničních stanicích napříč všemi kraji ČR.

Číst více...

Skauti ve Velkém Meziříčí slaví 100 let

6. 05. 2021

Skaut znakV tomto roce slavíme významné jubileum! Jsme střediskem se stoletou tradicí. Proto si pojďme projít naši historii, která je spojená s významnými kulturními, společenskými, ale i historickými událostmi našeho města, mnohdy i širšího regionu. A protože je naše stoletá historie opravdu bohatá, propojená se silnými osobnostmi tehdejší kultury, dnes si vypovíme jen naše začátky.

Číst více...

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru