NKT podporuje své zaměstnance i aktivity ve městě

NKTKe spokojenosti zaměstnanců a pozitivní atmosféře na pracovišti přispívá i to, jak moc se zaměstnavatel o své lidi zajímá a stará. Každý lídr ve společnosti by měl umět pracovníkům ukázat, že si cení jejich práce, umí je pochválit a poděkovat. Kromě toho by společnost měla umět nabídnout svým zaměstnancům i jinou odměnu za jimi odvedenou práci.
NKT Velké Meziříčí nabízí svým zaměstnancům mimo jiné i sportovní a kulturní vyžití.

Jde o akce, které pořádá zaměstnavatel, či odborová organizace, a patří mezi ně například vánoční večírek, letní setkání zaměstnanců, turnaj v bowlingu, pravidelné setkávání bývalých zaměstnanců v důchodu, ale také návštěvy divadel, adventních trhů a dalších kulturních pořadů. Tyto aktivity jsou částečně nebo celé hrazeny z rozpočtu zaměstnavatele. Mimo to mají zaměstnanci vlastní NKT KABLO cycling team.
NKT dále podporuje i sportovní či charitativní aktivity ve městě a okolí. Nedávno například podpořila nákup sociálního automobilu pro Sociální služby Města Velké Meziříčí a před časem také pro Domov Kamélie v Křižanově. Obě vozidla již byla předána, a to, že je sponzorem i společnost NKT, dokládá logo na autě, jak je patrné z přiloženého snímku. Krom toho NKT podporuje zdejší Horácký hokejový klub, je také generálním sponzorem plesu Města Velké Meziříčí či závodu NKT Trilogie. Zmíněná sportovní akce se skládá ze tří disciplín, a to Půlmaratonu, MTB Race a Koloběhu, který se konal 19. října a letošní závodění tak zakončil.

Auto

  Reklama
 • Online inzerce
 • Litas
 • COOP_
 • ZUŠ zkoušky
 • Prodej poutače
 • Construt – pracovník
 • Kuřice
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru