Přijímací talentové zkoušky na ZUŠ proběhnou

ZUS znakProtože se stále více množí dotazy ze strany rodičů, jakým způsobem v tomto roce proběhnou přijímací talentové zkoušky na ZUŠ, rád v tomto článku všechny dotazy zodpovím:

Termín přijímacích zkoušek zůstane zčásti zachován tak, jak byl naplánován – od 18. 5. do 21. 5. 2020 pro hudební a výtvarný obor. Pro taneční a literárně-dramatický je termín od 25. do 29. 5. 2020.


S ohledem na současná omezení bude pouze upraven průběh a provedení zkoušek.
Hudební obor: ve stanovené dny v čase od 14.00 do 17.00 se mohou rodiče s dítětem dostavit do učebny č. 22 ve 3. poschodí. V té bude přítomen ředitel, který si vyslechne píseň připravenou dítětem (je opravdu jedno kterou, ale lidová je pro tento účel nejlepší). Také si zazpívá několik tónů podle klavíru, zkusí rozpoznat kolik zní současně tónů, popř. rozpozná chybu v písni. Nakonec si zatleská jednoduchý rytmus. Toto vše bude pořízeno na záznam, který následně zhlédnou učitelé hry na požadovaný nástroj. Pozn.: je důležité, aby dítě vědělo, na který nástroj chce hrát, u sólového zpěvu je třeba, aby děti zazpívaly plným hlasem, nahrávka a ještě k tomu rouška záznam zvukově trochu zkreslí, proto je třeba bez obav zazpívat z plných plic. Komise hodnotí čistotu intonace, sluchovou analýzu a přesnost rytmu. Uchazeč může získat maximálně 20 bodů.
Podmínky přijetí: 14–20 bodů – přijat, 7–13 bodů – přijat, pokud bude volná kapacita, 0–6 bodů –nepřijat. Výsledek uchazeči naleznou v tabulce, která bude zveřejněna na webu a vyvěšena v přízemí školy od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky. Zvažovali jsme i možné formy distančního provedení, ale ty by zrovna pro hudební obor nebyly objektivní.
Výtvarný obor: ve stejném termínu i čase se můžou rodiče dostavit do učeben výtvarného oboru ve 3. poschodí s dítětem a jeho výtvarnými díly. U výtvarného oboru je ovšem možná i forma odeslání nafocených výtvorů emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s údaji o dítěti (jméno, příjmení, datum narození a bydliště). Uchazeč o přijetí ke studiu na VO ZUŠ předloží zkušební komisi 5 svých výtvarných prací – libovolná technika i formát. Komise hodnotí výtvarnou kompozici, práci s barvou a kresebný projev, předmětem hodnocení je výtvarná kompozice: originalita, nápad, začlenění do plochy výkresu; práce s barvou: barevné cítění, využití techniky, práce s materiálem; kresebný projev: technika, kompozice. Uchazeč může získat maximálně 9 bodů.
Podmínky přijetí: 7–9 bodů – přijat, 4–6 bodů – přijat, pokud bude volná kapacita, 0–3 body – nepřijat.
Výsledek uchazeči naleznou v tabulce, která bude zveřejněna na webu a vyvěšena v přízemí školy od 8. 6. 2020. Uchazeči v ní budou uvedeni pod přidělenými anonymními čísly z talentové zkoušky.
Taneční obor: vzhledem k tomu že je třeba, aby paní učitelka viděla fyzické dispozice dítěte, je třeba osobní účasti ve dnech 26. a 28. 5. 2020 od 14.00 do 17.50 (sál přízemí budovy).
Literárně-dramatický obor: v tomto případě se prosím dostavte s dítětem 29. 5. 2020 v čase od 13.30 do 18.00. Jako jedno z kritérií bude pro přijetí do LDO vyplněná ANKETA viz níže.
1. Rád(a) pracuješ v kolektivu dětí?
2. Dovedeš souvisle vyprávět krátký příběh, svůj zážitek nebo třeba anekdotu pro děti?
3. Rád(a) přednášíš básničky?
4. Jaká pohádka nebo příběh pro děti se ti líbí a proč?
5. Nestydíš se projevit se před ostatními?
6. Baví tě veřejně vystupovat před lidmi? Stál(a) jsi někdy na jevišti?
7. Vymysli a napiš kraťounký příběh o čemkoliv.
Těšíme se na vás!
Martin Karásek, ředitel ZUŠ Velké Meziříčí.

  Reklama
 • Online inzerce
 • Litas
 • COOP_
 • ZUŠ zkoušky
 • Prodej poutače
 • Construt – pracovník
 • Kuřice
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru