Město nabízí k prodeji byty v ulici Hornoměstská

Prodej11. Město Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej bytu č. 10 o velikosti 3+1 v bytovém domě č. 103 v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Byt se nachází nedaleko centra města, v jeho blízkosti jsou obchody, dětské hřiště a koupaliště.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídková cena. Vyhlašovaná minimální výše ceny je 1 705 873 korun. 

Prohlídka bytu je možná vždy v pondělí počínaje 27. 7. 2020 od 15.30 do 16.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí 17. 8. 2020 ve 13.00 hodin.

2. Město Velké Meziříčí vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej bytu č. 9 o velikosti 2+1 v bytovém domě č. 105 v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Byt se nachází nedaleko centra města, v jeho blízkosti jsou obchody, dětské hřiště a koupaliště. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídková cena. Vyhlašovaná minimální výše ceny je 1 355 000 korun.

Prohlídka bytu je možná vždy v pondělí počínaje 27. 7. 2020 od 16.00 do 16.30 hodin.

Lhůta pro podání nabídek končí 17. 8. 2020 ve 13.00 hodin.

Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.
Více informací podá Odbor správy majetku a bytů, Ing. Magdaléna Kašparová, Náměstí 79/3, 594 13 Velké Meziříčí. Tel.: 566 781 230.

Prodej2

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru