Celý Senát byl PROTI, stavební zákon přesto podepsal prezident

SenatorStavební zákon přinese více nepříjemností než pozitiv. Má nastat centralizace stavebních úřadů. V první řadě si myslím, že je to zbytečné a změna určitě nepřinese úsporu času našim občanům. Dále jsem přesvědčen, že stát nebude jednat rychleji a kvalitněji než naši současní úředníci na stavebních úřadech.


Čeho že se týká změna stavebního zákona?
Odbor výstavby a územního rozvoje („stavební úřad“) našel prostý občan i každý další stavebník v nejbližším městě, ve své obci s rozšířenou působností. Zatím. Změna má nastat od poloviny roku 2023, některé změny již od ledna 2022. Současné stavební úřady zejména vedou územní řízení a vydávají rozhodnutí o umístění stavby, využití území, chráněném území, ochranném pásmu a stavební uzávěře, provádějí stavební řízení, vydávají stavební povolení, vedou řízení o změně staveb a povolují změny staveb před jejich dokončením, vedou řízení o odstranění staveb, vydávají rozhodnutí o odstranění staveb, provádějí kolaudační řízení, vydávají souhlas s provedením udržovacích prací, stavebních úprav a drobných staveb atd.
Schválením stavebního zákona přebírá kompetence v rozhodování stát.
Ve výše uvedených stavebních povoleních bude rozhodovat cizí úředník, třeba „až z Aše nebo Jablunkova“. Centralizovaný stavební zákon pod vedením státu ohrožuje ochranu přírody, krajiny, památek, kvality života obyvatel, bydlení i zdraví obyvatel. Nahrává developerům a korupci. V neposlední řadě ať zazní fakt, že státní správa je běžnému občanu vzdálená.
Náš úředník byl rozhodně našim obyvatelům daného území bližší a „své území“ znal.
Teď má být jeho pozice zrušena a má být propuštěno 6 tisíc těchto úředníků. Nahradit je mají jiní, přímo pod vedením státní správy. Nemyslím si, že budou pracovat efektivněji.
Většina starostů se přiklání k tomu, že si osvědčené a šikovné úředníky ponechá a místo propuštění jim najde práci jinou.
Změnu prosadilo hnutí ANO s podporou KSČM a SPD. Jsem optimista a věřím, že po podzimních volbách do poslanecké sněmovny se KDU­‑ČSL podaří oprava tohoto paskvilu.
A naši občané budou moci dále komunikovat ohledně staveb se svými úředníky ve svých městech.
Přeji vám pěkný zbytek léta.
Josef Klement, váš senátor

Stavba senator_Klement

  Reklama
 • Exim
 • Dobrovolný 7/22
 • Jívoví22
 • Masáže Veronika
 • Kuřice 8/22
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • Rozmarinek letak22
 • Zájezd JH
 • Keřkovský
 • Henychová
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru