Firma PARAMONT CZ s.r.o. působí na trhu již 20 let

Paramont2aFirma PARAMONT CZ, s. r. o. oslavila v minulém roce 20. výročí zahájení své činnosti. Plánované oslavy bohužel zhatila pandemie covidu, a tak bych alespoň touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří se na vzniku a rozvoji firmy po celou dobu podíleli, a to nejen zaměstnancům současným i bývalým, ale i dlouhé řadě našich stálých odběratelů.

V neposlední řadě chci také poděkovat našim dlouholetým dodavatelům zboží i služeb z oblasti bezpečnosti práce, evidence odpadů a dalších, bez kterých bychom se neobešli.
Díky jejich důvěře a věrnosti se nám podařilo překonat všechny útrapy, které nás po dobu dvaceti let činnosti provázely. Srdečně děkuji.
Firma zahájila svoji činnost v roce 2000, s pěti zaměstnanci v rodinném prostředí „garáže“ s obratem sotva 1 milion korun. Přestěhováním do nájmu na ulici Moráňská ve Velkém Meziříčí došlo k enormnímu zájmu o náš produkt, tj. „parapety nařezané na míru“. Tento obchodní záměr se ukázal jako velice progresivní a obrat prodeje stoupal pro nás tehdy nepředstavitelnou rychlostí. Zákazníci pochopili, že je pro ně výhodnější objednat si u nás parapety v nejrůznějších dekorech přímo na rozměry jejich oken. Zájem stoupal tak rychle, že pronajaté prostory už nestačily, a proto jsem firmu přestěhoval na ulici Třebíčská 194, kde sídlíme dosud.
V současné době obchodujeme s cca 2500 odběrateli z celé České republiky a v malé míře dodáváme i na Slovensko.
Každý den vyjíždí v průměru 15 dodávek s nejrůznější škálou parapetních desek pro výrobce oken, stavební firmy i malospotřebitele. Obratem i objemem skladových zásob se řadíme mezi největší dodavatele parapetních desek v ČR.
Úspěch našeho podnikatelského záměru podtrhla nejen zmíněná výše skladových zásob, která nám umožňuje velikou pružnost v dodávkách, ale zejména i rychlost jejich zpracování. Od počátku si zakládáme na tom, že vykrýváme objednávky ve sjednaných termínech a většinu z nich do 24 hodin.
Dalším sortimentem jsou dodávky kompozitních terasových systémů, stínicí techniky a speciálních podkladových profilů pro výrobce oken.
Jednou z nezanedbatelných činností firmy jsou i montáže parapetů v rozsahu od rodinných domů až po největší projekty v celé České republice.
Za naši výhodu považuji šíři sortimentu, kterou se snažíme stále upravovat podle momentálních trendů. Dodavatelskou základnu tvoří výrobci z celého světa, zejména Turecko, Belgie, Polsko a samozřejmě se snažíme upřednostňovat české výrobce.
V letošním roce jsme rozšířili sortiment i o vchodové dveře, a jak se zdá, je o ně také velký zájem.
Po celou dobu dvaceti let se snažím firmu rozšiřovat i v oblasti investic. Pro naši výrobu a skladování jsme postavili 7 hal a novou administrativní budovu s prostornou prodejnou pro naše stálé odběratele i zájemce z řad malospotřebitelů.
V roce 2014 jsme v našem areálu postavili Obchodní centrum PANORAMA, čímž jsme rozšířili naši činnost i do oblasti služeb. Naším zájmem bylo alespoň částečně pozvednout kulturní úroveň zábavy ve městě a přesunout její hlučnou část na okraj města. Momentálně máme všechny prostory Obchodního centra pronajaté pro nejrůznější účely.
V současné době firma Paramont zaměstnává 56 zaměstnanců. Díky jejich loajalitě a pochopení dané situace se nám daří po celou dobu pandemie Covidu 19 udržet firmu v činnosti, a zajistit tak našim odběratelům stálé dodávky jejich objednávek. I tím se nám daří objemy naší produkce stále zvyšovat a naše ekonomické výsledky jsou, myslím, velice uspokojivé.
V roce 2019 jsme zakoupili prostory bývalé firmy Tři pyramidy, kde momentálně provádíme stavební úpravy a investice s účelem pronájmu vzniklých prostor.
Na závěr chci vyjádřit přesvědčení, že současnou nelehkou situaci společně zvládneme a nadále budeme vašimi dodavateli – „PARAMONT – parapety pro vaše okna“.
Dovolte mi, abych vám v tomto vánočním čase popřál hlavně pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí při překonávání všech překážek.

Petr Fejt, jednatel

 

    Reklama
  • COOP manažer
  • All4FVE
  • Masáže Veronika
  • Skauti
  • Výstava Šurda
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru