Zemědělci jsou významnou součástí našich vesnic

HLAVIČKASektor zemědělství byl a stále je pro KDU­‑ČSL jedním z důležitých témat. Podporu malých, středních, velkých i začínajících zemědělců a podporu rodinných farem, chápeme jako důležitý podpůrný prostředek pro jejich rozvoj. Je žádoucí, aby byly podmínky nastaveny správně a spravedlivě.

V současné době probíhala mezi členy zemědělských podniků, rodinných farem, mezi členy Asociace soukromých zemědělců i členy Agrární komory ČR, debata o obsahu dokumentu nazvaném Strategický plán Společné zemědělské politiky. Parametry plánu jsou nyní navrženy a mají být projednány pracovní skupinou Ministerstva zemědělství se všemi neziskovými skupinami a ostatními partnery. Poté bude jeho finální podoba odeslána Evropské komisi.

Obsah dokumentu se týká například podpory menších zemědělců, ale s podporou se nezapomíná ani na větší, či velké podniky, pokud splní dotační pravidla. Dále se ve Strategickém plánu píše o zastropování investičních dotací s limitem 30 milionů korun. V minulosti to bylo až 150 milionů korun. Tímto krokem bude podpořeno více žadatelů o investice. Spolufinancování v Programu rozvoje venkova se zvedá z 35 procent na 65 procent, o což usilovala většina zemědělských organizací. Hovořilo se také o vyšších přímých platbách na hektar půdy. V neposlední řadě je zdůrazněna motivace k péči o krajinu, ekologii, ochranu půdy, krajiny a vody. Při ekologickém hospodaření a kombinací podpor budou moci malí a střední zemědělci čerpat až 20 tisíc korun na hektar půdy.

Přikládám odkaz na Tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství ze dne 12. 1. 2022: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_na-prvni-hektary-ziskaji-zemedelci-vyssi.html

Děkuji všem, kteří mě v záležitosti ohledně Strategického plánu kontaktovali. Souzním s názorem, že zemědělství na Vysočinu vždy patřilo.

Jsem rád za vaše podněty i za osobní konzultace, jež mi otevírají prostor více poznávat a vnímat potřeby našich zemědělců.

Ing. Josef Klement
váš senátor

Ovce„Ve žďárském okrese je nejvíce malých a středních podniků do 2 tisíc hektarů půdy. Tyto podniky má smysl dotovat, neboť budou schopné se dále rozvíjet, hospodařit, zaměstnávat lidi a tím udržet občany na Vysočině. Naše vesnice budou žít“. Sděluje mi jeden soukromý zemědělec, kterému též děkuji za jeho konzultaci a názor.

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru