Město dál jedná s architektem Cikánem

mesto dal_jedna_s_cikanem_foto_Cikan_MiroslavZastupitelé schválili prodloužení termínu přípravy smlouvy s architektem Cikánem. Jednání s ním totiž přerušilo referendum.

To ale není pro zastupitelstvo závazné, neboť 76% občanů města nepodpořilo vítězný návrh. Proto o náměstí rozhodnou sami zastupitelé, kteří tak mohou dále jednat s druhým architektem v pořadí a-u soutěže. Už na zastupitelstvu města dne 5. září 2017 byl starostovi uložen úkol, aby jednal s architektem Miroslavem Cikánem na přípravě smlouvy na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí. Zároveň měla být tato smlouva zastupitelstvupředložena k projednání 31. října. Ale vzhledem ke konání referenda byly přípravy k uzavření smlouvy s M. Cikánem přerušeny, a proto nebylo možné splnění termínu. Zastupitelé města tak rozhodli o prodloužení tohoto termínu do 30. listopadu 2017.Pokud se město, respektive zastupitelé s M. Cikánem na všem shodnou, mohou uzavřít zmíněnou smlouvu. Přípravy rekonstrukce náměstí by tak mohly pokračovat.

Zastupitelé jsou některými svými kolegy, zejména bývalými radními města, stejně jako referendistystále nevybíravě kritizováni za to, že neuzavřeli smlouvu s prvním v pořadí a-u soutěže D. Mikuláškem. Po jeho odmítnutí začalo město VM jednat s druhým architektem M. Cikánem. Přitom jednání většiny zastupitelů posvětil krajský soud v Brně, který ve svém usnesení uvedl: „Autoři „vítězného návrhu", resp. nejvhodnějšího návrhu (§ 107 ZVZ), nemají přitom právní nárok na to, aby se jejich návrh realizoval. Rozhodnutí o tom, zda se úprava centra města podle „vítězného návrhu" uskuteční či nikoli, je po ukončení soutěže o návrh na odpůrci (zadavateli soutěže o návrh). Povinnost uzavřít navazující smlouvu o dílo s autory „vítězného návrhu" odpůrci neukládá ani ZVZ (zákon o veřejných zakázkách – pozn. red.) ani soutěžní podmínky ze dne 7. 4. 2016," potvrdil krajský soud oprávněnost jednání zastupitelů, kteří odmítli uzavření smlouvy s vítězným autorem. „Odpůrce (Město VM – pozn. red.) se tedy může rozhodnout, zda vítězný (nejvhodnější) návrh „začne uskutečňovat" (nechá jej přepracovat do formy projektové dokumentace a poté jej začne skutečně realizovat). Rozhodne-li se návrh nerealizovat, neporuší tím ZVZ ani soutěžní podmínky," píše i v další pasáži svého usnesení krajský soud.

Aleš Horký

  Reklama
 • Online inzerce
 • Litas
 • COOP_
 • ZUŠ zkoušky
 • Prodej poutače
 • Construt – pracovník
 • Kuřice
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru