Byly vyhlášeny další dotační programy za 49 milionů korun

FondVysocinyZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 29. ledna 2019 vyhlásilo dalších dvanáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém objemu téměř 50 milionů Kč.

Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala bude v průběhu roku 2019 vyhlášeno ještě dalších sedm programů, z toho čtyři už na březnovém zastupitelstvu. Kraj Vysočina je v letošním roce připraven rozdělit na systémových dotacích prostřednictvím nové grantové politiky 5,5 % získaných daňových příjmů, což představuje 293,15 milionu korun.
Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány. 
Informační a komunikační technologie 2019 – 5 000 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 11. 03. – 08. 04. 2019
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 – 4 400 000 Kč - program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Žádosti: 15. 03. – 31. 03. 2019
Prevence kriminality 2019 – 2 500 000 Kč - program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.: 564 602 164, mob.: 724 650 109, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Žádosti: 04. 03. – 18. 03. 2019
Územní plány 2019 – 3 200 000 Kč - program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 564 602 270, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 11. 03. – 29. 03. 2019
Cyklodoprava a cykloturistika 2019 – 11 000 000 Kč - program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 05. 03. – 15. 03. 2019
Památkově chráněná území 2019 – 1 600 000 Kč - program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 11. 03. – 15. 03. 2019
Mateřská centra 2019 – 600 000 Kč - program na podporu projektů mateřských center v oblasti rodinné politiky (odbor sociálních věcí, Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 04. 03. – 15. 03. 2019
Naše škola 2019 – 4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 04. 03. – 22. 03. 2019
Zemědělské akce 2019 – 1 000 000 Kč - program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 04. 03. – 11. 03. 2019
Hospodaření v lesích 2019 – 7 500 000 Kč - program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 01. 03. – 29. 03. 2019
Čistá voda 2019 – 7 000 000 Kč – program na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 04. 03. – 25. 03. 2019
Bezpečná silnice 2019 – 1 200 000 Kč – program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Bc. Ludmila Řídká, tel.: 564 602 186, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Podávání žádostí: 04. 03. – 26. 04. 2019
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

-KrÚ-

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru