Vysočina hodlá vyčerpat na opravy silnic dalších až 300 milionů od státu

SilniceJak bylo avizováno, mají kraje v roce 2019 získat od státu až čtyři miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd. Kraj Vysočina je připraven čerpat na své připravené projekty tuto dotaci v plné částce, která odpovídá jeho předpokládanému podílu, a to minimálně ve výši 300 milionů korun.

Rada Kraje Vysočina odsouhlasila seznam 25 akcí, které chce za peníze státu ještě letos realizovat.

„O prvních 150 milionů korun jsme připraveni požádat Státní fond dopravní infrastruktury, v případě dalších minimálně 150 milionů korun zatím čekáme, na co a jakou formou budeme moci žádat,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Během následujících týdnů dojde k vysoutěžení až 25 akcí, které budou prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny přednostně podle výše získané dotace realizovány.
Nově zařazené stavební dopravní akce byly dosud součástí zásobníku akcí, čekaly na další zdroje financování a díky státní dotaci budou moci být realizovány dříve.
V tuto chvíli řeší Kraj Vysočina prostřednictvím KSUSV organizaci prvních staveb za 150 milionů korun.
Jde například o opravu silnice II/150 Hněvkovice – Kožlí, II/602 Měřín – Řehořov, II/347 Staré Bříště – Mysletín, III/12935 Jiřice – Speřice – kř. II/130 (I. etapa), II/360 Pocoucov – Trnava obchvat nebo III/38815 Korouhvice – Dalečín nebo III/35433 Měřín – Blízkov – Netín.
Přehled oprav silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina opravených za dotace SFDI v mil. Kč
rok/výše dotace ze SFDI v mil. Kč
2015 – 330,717
2016 – 268,978
2017 – 276,770
2018 – 384,536
Za toto období a s pomocí těchto peněz bylo na Vysočině opraveno 277 km silnic.

-krú-

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru