Město získalo dotaci na modernizaci sportovního areálu

umelka z_balonuMinimálně 10 milionů získalo Město Velké Meziříčí formou státní dotace na modernizaci sportovního areálu za 3. základní školou. Velké Meziříčí bylo zařazeno do kategorie V2, kde je dotace nad 10 milionů.

„V tuto chvíli můžeme konstatovat, že máme určitě 10 milionů. Jestli to bude víc, to zatím nevíme, protože to se teprve zpracovává na ministerstvu. Každým dnem by to mělo být oznámeno," sdělil na zastupitelstvu města ve středu 22. listopadu 2017 starosta Josef Komínek.

Náklady na modernizaci by měly být kolem 30 milionů korun a s akcí se počítá v rozpočtu města.
Zastupitelé města koncem loňského roku schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu
„Zázemí a šatny víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí, rekonstrukci tartanu a trávy III. generace" u 3. základní školy. Tato žádost se týkala programu, který vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Tehdy město s žádostí neuspělo. Pak ale došlo k zatčení náměstkyně ministryně školství a předsedy fotbalové asociace z důvodu podezření, že manipulovali s dotacemi ve zmíněném programu. MŠMT pak vyhlásilo nový program, v němž tedy Velké Meziříčí nyní uspělo.

Aleš Horký, ilustrační foto: archiv 

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru