Nad stavbou jihovýchodního obchvatu visí otazník

Silnice _copyMěsto předalo Kraji veškerou dokumentaci jihovýchodního obchvatu. Převzali ji náměstek s radním na velkomeziříčské radnici. Informoval o tom prosincový zpravodaj města.

Nadměrný hluk, špatná kvalita ovzduší a vysoká intenzita dopravy, to jsou každodenní problémy, které trápí obyvatele ulic Sokolovská a Novosady. Řešení město vidí ve vybudování vysněného jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí, respektive čtvrté části obchvatu, který se ve spolupráci s Krajem Vysočina řeší více jak deset let.


Jihovýchodní obchvat by měl alespoň částečně vyřešit problém s dlouhodobě dopravně přetíženým centrem města. Jeho součástí je přemostění Františkova a napojení silnice vedoucí z Třebíče přímo na dálnici D1 tak, aby se především tranzitní doprava vyhnula městu. Budoucí velký obchvat také spadá do takzvané transnárodní trasy, která má propojit jihovýchodní část Kraje Vysočina s rakouskými hranicemi.
Když na konci roku 2016 kraj přistoupil na návrh města vykupovat pozemky pro jeho budoucí trasu za 200 korun, zdálo se, že město se realizaci přiblížilo. Podle názoru někdejšího starosty Necida, šlo o vstřícný krok kraje, který měl umožnit jejich rychlejší získání.
Během roku 2017 mělo město vykoupených 95 procent pozemků. K tomu se však zavázalo město v dohodě o společném postupu při zajištění a realizaci z roku 2014 s Krajem Vysočina aktuálně platnou do konce příštího roku. S jejím prodloužením o pět let do roku 2025 souhlasili zastupitelé na svém listopadovém zasedání. Aktualizovanou projektovou dokumentaci kraj od města odkoupil za 1 095 000 korun. V současné době město podle svých slov v radničním zpravodaji splnilo veškeré kroky, které může pro urychlení výstavby obchvatu udělat.
„Zajistili jsme majetkoprávní přípravu a vykoupili potřebné pozemky, aktualizovali jsme projektovou dokumentaci pro územní řízení a zajistili pravomocná územní rozhodnutí. To vše jsme předali. Teď už je na řadě kraj,“ uvedl starosta města Josef Komínek.
Dokumentaci převzali na městském úřadě v Meziříčí radní Kraje Vysočina Jan Hyliš a náměstek hejtmana Martin Kukla.
Kraj Vysočina jako budoucí investor musí zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Teprve poté může začít vyvlastňování tří pozemků a čtyř garáží s majiteli, se kterými se město nedokázalo dohodnout na prodeji. Otázkou je, z jakých zdrojů má kraj v plánu tuto stavbu za několik set milionu korun financovat. Možnost zažádat o peníze z evropských fondů určených na infrastrukturu totiž vypršela v prosinci loňského roku a ze svého rozpočtu kraj není schopen stavbu realizovat. Nad realizací JV obchvatu tedy stále visí otazník.
Zpracovala: redakce ML, zdroj: zpravodaj města VM

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru