Rychlovlaky mezi Meziříčím a Bíteší zastavovat zřejmě nebudou

VRT copyRychlé vlaky, které měly podle původního plánu zastavovat také v terminálu mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší, budou patrně v rámci nově vybudované vysokorychlostní tratě (VRT) stavět pouze v Praze, v Jihlavě a v Brně.

Uvedla to na tiskové konferenci města Velké Meziříčí místostarostka Jiřina Jurdová. Ta zmíněnou novou informaci přivezla z konference v Praze, jíž se v minulých dnech zúčastnila.
S tím, že by u Velkého Meziříčí zastavovaly rychlovlaky, které jezdí rychlostí až 320 km v hodině se pochopitelně nepočítalo ani předtím.
„Mohly by zde mít ale zastávku aspoň vlaky nižší rychlostní úrovně,“ doplnil starosta Josef Komínek. Situace se může ještě změnit, ale jaká bude skutečnost, se nyní dá těžko odhadovat.
Další informace o přípravě trati mají zastupitelům předat zástupci SŽDC a Kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 25. února 2020.

Z Brna do Prahy do hodiny

V současné době podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) probíhají studie proveditelnosti, které byly na trase RS 1 v naší lokalitě zahájeny v dubnu 2019 a měly by být dokončeny na podzim 2020. Vlastní zahájení výstavby se počítá v letech 2027 a 2029. Rychlovlakem by cesta z Prahy do Brna měla trvat hodinu, stejně jako z Brna do Ostravy či z Prahy do Drážďan. V naší republice jsou tři VRT: VRT Polabí (oblast Praha), VRT Jižní Morava (oblast Brno) a VRT Moravská brána (oblast Ostrava).
Stavební náklady VRT na rovině čítají 350 mil. Kč za kilometr, na mostech pak 800 mil. a v tunelech 1,7 mld. za km.

Proč se VRT budují?

Podle SŽDC není zásadní zvyšování rychlosti na stávající infrastruktuře efektivní.
Roli hraje snížení propustnosti tratí a nevhodné trasování. Proto SŽDC připravuje zcela nové tratě pro rychlé a kapacitní spojení největších měst v ČR a propojení regionů. To by mělo přispět k rozvoji regionů, ale také k celkovému zlepšení životního prostředí.
A co se stane s již vybudovanými kolejemi? Stávající infrastruktura bude využita pro další rozvoj regionální a nákladní dopravy.
Připravila: Iva Horká,
ilustrační foto: archiv ML

VRT tunel

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru