Automatické sčítače jsou na dalších místech cyklotras

CyklostAutomatické sčítače cyklistů a pěších jsou na dalších čtyřech místech Vysočiny

Automatické sčítače cyklistů a pěších jsou na dalších čtyřech místech Vysočiny. Data lze sledovat na krajském webu.

 


Od srpna letošního roku se rozšířil počet automatických sčítačů na cyklotrasách a cyklostezkách v Kraji Vysočina o další čtyři, takže nyní je v regionu už osm monitorovaných lokalit. Nově jsou osazeny cyklostezka Přibyslav-Sázava, cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs u Luk nad Jihlavou a u Moravských Budějovic a cyklostezka u Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Automatické selektivní sčítače zaznamenávají v hodinových objemech průjezdy a průchody uživatelů s rozlišením cyklistů a pěších včetně směru jejich pohybu. Součástí realizace druhé etapy projektu monitoringu cyklistů a pěších bylo také vytvoření webové prezentace, která poskytuje celková přehledná data z realizovaného monitoringu včetně možnosti informace dále specifikovat a filtrovat.

 

Prezentace je volně k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina

Ze souhrnného porovnání za období od 1. 8. do 31. 10. 2017, kdy už bylo v provozu souběžně všech 8 lokalit vyplývá, že největšímu zájmu se těšila rekreační cyklostezka u Pilské nádrže, kde „nejúspěšnějším“ dnem byla sobota 5. srpna s celkem 2280 záznamy. O využití ale lépe vypovídá denní průměr, který zde například za období červen až září dosahuje 880 záznamů. Letošní celkově chladnější a srážkově nadprůměrný měsíc září vykázal více než 50% pokles využití oproti minulé sezoně (září 2016 vykazuje 20 581 záznamů a oproti tomu září 2017 pouze 9 212 záznamů).
Výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami jsou dány mnoha faktory. Není to pouze o samotné infrastruktuře, turistické atraktivitě okolí a dostupnosti pro rekreaci, ale i vazbě na cykloturistické trasy nebo propagaci. Například zatím málo využívaná cyklostezka u Bystřice nad Pernštejnem se stane pro příští sezonu součástí proznačení cykloturistické trasy Euro Velo. „Kraj Vysočina v této věci aktuálně podpořil oblastní destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., která díky schválené dotaci 195 000 Kč realizuje marketingové aktivity s cílem propagovat tuto dálkovou trasu a na ní navazující destinační cykloturistiku v regionu Žďárska,“ sdělila Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Pozitivní čísla potvrzující využití infrastruktury mají nejen motivovat k její další systematické výstavbě, ale současně dávat zpětnou vazbu o jejím využití, tedy o efektivitě takových investic. Ať už se jedná o investice do infrastruktury pro cyklistiku ve všech svých podobách (rekreace, cyklodoprava, cykloturistika), tak prostředků vložených do marketingu na podporu cykloturistiky jako jedné z forem udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Projekt „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“, byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 332 145 Kč odpovídající 50 % celkových nákladů, a to v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“, podprogram „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“. Zbytek nákladů hradí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Kraje VysočinaCykl graf

    Reklama
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru