Za morální obludu považuje zastupitel Jiří Kaše tvůrce jeho falešného profilu

Klavesnice2Zastupitel Velkého Meziříčí MUDr. Jiří Kaše (Meziříčské fórum) se na jednání zastupitelstva ostře distancoval od falešného profilu na sociální síti.

„Dovolte mi, abych se touto formou veřejně distancoval od údajně mého facebookového profilu, který se t.č. šíří touto sociální sítí,“ řekl na úvod zastupitel Kaše a pokračoval, „v tomto profilu jsou mým jménem prezentovány názory, jejichž autorem v žádném případě nejsem a ani nemohu být.


KaseNemám totiž vytvořen svůj facebookový profil a tuto sociální síť nepoužívám. Zřejmě se tak k životu opět probudila novinářská hydra, která se svými agresivními a často vulgárními fake news snažila již během volebního období ovlivnit chování a názory lidí a zkompromitovat tak některé členy stávající koalice.
Tato morální obluda si nyní vzala za cíl mě, respektive mou osobu, opět zjevně s cílem narušit koaliční spolupráci. Z obsahu článku lze vyčíst, že jí pravděpodobně nejvíc leží na prsou to, že jsem členem redakční rady našeho měsíčníku. Lze se tedy domnívat, že jde o někoho, kdo změnou vydavatele tohoto časopisu ztratil svůj vliv na jeho obsah a není schopen se s tímto jinak vyrovnat, než sprostými útoky pomocí sociální sítě. Chci tímto dotyčnou osobu/či osoby/ upozornit, že svým konáním se již zjevně pohybují za hranicí zákona a takto bude též jejich konání hodnoceno.
Věřím, že i ti komunální politici, kteří nesdílejí některé moje politické názory, se od této formy politického boje distancují. Výše uvedené totiž nepatří do společnosti slušných a normálních lidí!“ uzavřel Jiří Kaše.

Za falešný profil zastupitele hrozí až dva roky vězení

„V tomto případě by mohla být naplněna skutková podstata trestného činu poškození cizích práv,“ uvedla pro server Občasník policejní mluvčí Dana Čírtková. U trestného činu poškozování cizích práv je následkem vážná újma nemajetkové povahy. Této újmě vůči své osobě se pokusil zastupitel Kaše předejít svým prohlášením. Pojem poškození cizích práv lze jednoduše vysvětlit jako „nemajetkový podvod“. Pachatel vystupuje na sociální síti jako jiná osoba (například jako zastupitel Jiří Kaše) a postupně uvádí jiné osoby v omyl tím, že se mohou domnívat, že jde o skutečnou osobu.
Zastupitel Kaše proto zvažuje další kroky na ochranu své osobnosti.
V tomto městě to ale není jediný případ falešného profilu. Tomu čelil i týdeník Medřičské listy či zástupci KDU-ČSL, kteří byli dehonestováni v posměšném videu ve známé scéně s Adolfem Hitlerem, která bývá na internetu často parodována.

Připravila: Iva Horká

 

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru