Bioplynová stanice ve Velkém Meziříčí se chystá na změnu. K horšímu

bioplynka vmV bioplynové stanici, která je dlouhodobě mimo provoz, se noví majitelé chystají na změny. Podle nich by mělo dojít ke změně původní technologie ze zemědělské na odpadovou. A to je důvod k znepokojení, neboť by se razantně změnil vstupní materiál. To by v konečném důsledku přinášelo obávaný zápach. Obavy plynou také ze zvýšené dopravy ve městě.


Společnost BPS - VM s.r.o., Hruškové Dvory 123, Jihlava již podala žádost na posouzení vlivu na životní prostředí. Jejím záměrem tedy je přebudovat stávající zemědělskou bioplynovou stanici na stanici zpracovávající odpady, jež jsou produkovány v jejím okolí zejména muncipalitního charakteru.
Protože se bioplynová stanice nachází v blízkosti zastavěné části města Velké Meziříčí, lidé se obávají, že zde budou mít „malou kafilérku".
Podle vyjádření vedení města, které našemu týdeníku na vyžádání zaslalo, je záměr teprve ve fázi zjišťovacího řízení s předpokladem plného posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Město má tedy 30 dní od vyvěšení na úřední desce k prostudování dokumentů a vyjádření. „Přesto již nyní můžeme obyvatele Velkého Meziříčí ujistit, že městem bude vydáno nesouhlasné stanovisko k záměru investora přebudovat stávající zemědělskou BPS na zařízení zpracovávající odpady živočišného původu. Já i pan starosta na tento problém máme stejný názor," uvedla místostarostka Jiřina Jurdová.
Iva Horká

bioplynova stanice_2016

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Prostreno
 • Dešťovka
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru