Strojvedoucí, kterému ujel vlak, nesprávně manipuloval s brzdami

vlak bez_strojvedouciho_zaverecna_zprava_drazni_inspekceStrojvedoucí, kterému loni v únoru ujel s 11 cestujícími vlak na trase Velké Meziříčí-Křižanov, pochybil. Uvedla to inspekce.

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce (DI) bylo zásadní příčinou této mimořádné události (MU) to, že nebyly dodrženy technologické postupy strojvedoucího vlaku Os 24948 při odstraňování poruchy střadačové brzdy.


„Bezprostřední příčinou mimořádné události byla nesprávná manipulace se vzduchovými ventily brzdového systému při odstraňování závady na střadačové brzdě,“ uvádí se mimo jiné ve zprávě, kterou DI zveřejnila až letos v lednu, tedy téměř rok po incidentu. Během šetření byly dle zprávy zjištěny ještě další nedostatky a opomenutí, i když dle zprávy neměly vliv na událost.
„K jízdě vlaku Os 24948 bylo použito drážní vozidlo, které svým technickým stavem neodpovídalo požadavkům bezpečnosti drážní dopravy. Tyto závady však nebyly v příčinné souvislosti se vznikem MU, protože na uvedenou závadu vozidlo zareagovalo tak, jak mělo (zastavilo), a v případě použití správného postupu při jejím odstraňování by k MU nedošlo,“ poukazuje se též v závěrečné zprávě.
Jelikož nebyl nikdo zraněn, ani nevznikla žádná škoda, nebylo Českými dráhami vydáno žádné bezpečnostní doporučení, pouze opatření vydané ČD směřovalo ke strojvedoucímu, uvádí se ve zprávě bez dalších podrobností inspekce. Ta pouze uvedla, že zmíněný strojvedoucí vykonává tuto službu od roku 1991 a na trati Studenec-Křižanov jezdí dle turnusu několikrát týdně.
„K jakým opatřením u strojvedoucího došlo bohužel nevím. To je otázka na jeho zaměstnavatele, v tomto případě České dráhy. Jedná se totiž o pracovně-právní rovinu, která se řeší po linii zaměstnanec – zaměstnavatel,“ odpověděl na dotaz Medřičských listů Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce.
Jaký postih tedy zaměstnavatel uplatnil, popsala tisková mluvčí Českých drah. „Chyby strojvedoucích se řeší vždy individuálně a při hodnocení se zohledňuje větší množství skutečností. V tomto případě byl strojvedoucí po mimořádnosti přeřazen na jinou práci,“ dodala Vanda Rajnochová.

Některé výňatky ze zprávy DI:

Popis průběhu mimořádné události a místa vzniku, včetně činnosti integrovaného záchranného systému a záchranné služby

Dne 19. 2. 2019 v 8.44 h odjel vlak Os 24948 ze žst. Velké Meziříčí do žst. Křižanov. Po několika minutách jízdy došlo k náhlému zaúčinkování střadačové brzdy a následnému samovolnému zastavení vlaku. Tuto závadu strojvedoucí odstranil vypnutím a zapnutím střadačové brzdy na panelu na stanovišti strojvedoucího a opět vlak rozjel. Po ujetí dalších cca 80 m se závada opakovala a vlak opět samovolně zastavil v km 28,196. Strojvedoucí přestavil jízdní páku do polohy „Brzda“, páku střadačové brzdy do polohy „Zabrzděno“ a šel poruchu odstraňovat do prostoru pro cestující, kde se pod sedadly nacházejí skříňky WE 1 a WE 2 s ventily přívodu vzduchu (dále jen ventil) pro podvozky 1 a 2. Po manipulaci s ventily pro podvozek 1 vyšel strojvedoucí ven z vlaku a mechanicky ho odstřádal. Protože i nadále slyšel unikající vzduch, provedl manipulaci s ventily i u podvozku 2, avšak když vyšel z vlaku ven a mechanicky odstřádal i tento podvozek, vlak se náhle rozjel po spádu zpět do žst. Velké Meziříčí a vzápětí se automaticky uzavřely dveře, kterými strojvedoucí vystoupil, protože automatika vozidla nedovoluje jízdu s otevřenými dveřmi, kromě jízdy v režimu „Posun“. Jelikož strojvedoucí nebyl schopen nastoupit zpět do vlaku a nikým neřízený vlak s cestujícími pokračoval v jízdě zpět směrem do žst. Velké Meziříčí, zavolal služebním mobilním telefonem výpravčímu do žst. Velké Meziříčí a se vzniklou situací ho seznámil. Poté se vydal pěšky za vlakem.
Po chvíli mu volal výpravčí žst. Křižanov, který mu oznámil, že ve vlaku jede jeho dcera; požádal ho tedy, aby dceru poslal na stanoviště, aby tam aktivovala magnetickou brzdu a zároveň mu vysvětlil způsob její aktivace.
Otec dceři po rozhovoru se strojvedoucím řekl, že má jít do kabiny strojvedoucího ve směru na žst. Křižanov a tam zatáhnout za brzdu; na stanovišti strojvedoucího dle pokynů od otce zatáhla v levé části pultu za černou páčku brzdy a posunula ji směrem dolů; i přes to však vlak nezpomaloval a jel dále stále stejnou rychlostí – tu odborníci odhadli na cca 14 až 17,5 kilometrů v hodině.
Nezafungovala tedy ani záchranná, ani magnetická brzda.
Když strojvedoucí asi po 30 minutách došel do žst. Velké Meziříčí, stál ujetý vlak na nádraží, byl podložený zarážkami, měl otevřené dveře a byl bez cestujících. Vyčkal tedy příchodu vyšetřujících orgánů a PČR a podrobil se dechové zkoušce na alkohol s výsledkem negativním. Po skončení šetření ukončil směnu.

Diskuze mezi lidmi

Pochopitelně, že tato událost rozvířila nejenom polemiku v odborných kruzích, ale i diskuze mezi lidmi, a to i na internetu.

Například čtenář Novinek.cz podepsaný jako Pavel Dupač, Abertamy, míní:
„Nevím, proč se diskutující dohadují, čí to byla vina. Dříve byl ve vlaku strojvedoucí, vlakvedoucí a průvodčí. Dnes už je tam na regionálních tratích pouze strojvedoucí a na zastávkách nejsou výpravčí a ani tzv. koloťukové, kteří by na zaseklou brzdu přišli a případně závadu odstranili. Strojvůdce vůbec z kabiny nevystupoval. Ona je totiž pouze jedna hromádka peněz a z té musí zůstat co nejvíce na vedoucí pracovníky, a proto se šetří na lidech, i když je to na úkor bezpečnosti.“
Další diskutující Rudolf Horma z Brna přidal:
„Pokuste se přečíst i v Novinkách a i ostatní celý článek www.zdopravy.cz. Mimo jiné se tam píše: Stržením záchranné brzdy, která nefungovala, se nicméně aktivovala elektromagnetická kolejnicová brzda a začala vlak alespoň přibrzďovat. Kvůli přehřívání fungovala v intervalech, rychlost vlaku se v této době pohybovala v rozmezí 18 až 21,5 kilometru za hodinu. Pak přišlo stoupání a vlak bezpečně zastavil ve Velkém Meziříčí, kde jej zajistil informovaný výpravčí. Konec citace.
Víte, ono se vše na železnici odjakživa 2× jistí. To kvůli bezpečnosti.“

Připravila: Iva Horká

vlak bez strojvedouciho místo ujeti rozpojene ventily zaverecna zprava drazni inspekcevlak bez strojvedouciho zaverecna zprava drazni inspekce schema mista vzniku udalosti

pdfZávěrečná zpráva1.58 MB

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru