• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Je vypsáno výběrové řízení na jednatele Jupiter clubu. Skončí tak Dufkova dvacetiletá éra?

Je vypsáno výběrové řízení na jednatele Jupiter clubu. Skončí tak Dufkova dvacetiletá éra?

JCRada města v působnosti valné hromady Jupiter club, s. r. o. na svém zasedání 29. ledna rozhodla o vypsání výběrového řízení na post jednatele této městské společnosti.

„Výběrové řízení bude vyvěšeno 5. února, přihlášky mohou uchazeči zasílat do 28. února 2020 a předpokládaný nástup do funkce je pak 1. červenec 2020,“ upřesnila místostarostka města Jiřina Jurdová na tiskové konferenci minulý týden.


Uchazeči musí splnit zadané požadavky, které budou sděleny ve výzvě. Nicméně už nyní je jasné, že radní požadují po zájemcích, aby předložili koncepci rozvoje kultury na příštích 5 let. Což potvrdila také J. Jurdová. 
Jupiter club organizuje kulturní, společenské nebo vzdělávací pořady. Také poskytuje zázemí pro zájmovou uměleckou činnost například v oblasti hudby, divadla nebo loutkoherectví. V minulosti též vydával týdeník, posléze měsíčník Velkomeziříčsko, jenž se od dubna 2019 přesunul pod Město Velké Meziříčí.

Skončí Dufek po dvaceti letech?
DufekSoučasný jednatel, či chcete-li ředitel JC, Mgr. Milan Dufek, jenž na podzim loňského roku měl dosáhnout věku odchodu do starobní penze, je ve funkci od roku 2000.
Na dotaz týdeníku Medřičské listy, jestli se přihlásí do výběrového řízení, konkrétní odpověď do uzávěrky vydání M. Dufek nesdělil.
Místostarostka Jurdová na dotaz novinářů, zda šlo o spontánní rozhodnutí či nikoliv, odpověděla, že o zmíněném kroku radní diskutovali již několikrát. „A teď teprve nazrála doba, shodli jsme se na tom jednohlasně,“ dodala Jurdová.
To znamená, že zástupci všech politických subjektů, které jsou zastoupeny v radě města, zvedli pro tento krok ruku.
Necidovy výhrady
Kriticky se k Dufkově práci v čele JC vyjadřoval už předchozí starosta Radovan Necid. Milan Dufek totiž kromě jednatele JC je také od roku 2013 ředitel MAS Most Vysočina. Tato organizace podporuje rozvoj venkovského regionu především prostřednictvím získávání evropských a státních dotací. Exstarosta Necid nepovažoval Dufkův souběh funkcí za prospěšný. „Ing. Necid doporučil Mgr. Dufkovi, aby přemýšlel o ukončení funkce ředitele MAS MOST Vysočiny, protože je to časově náročné, měl by se věnovat hlavně kultuře a Jupiter clubu,“ stálo v oficiálním zápise z jednání tehdejší městské rady. Dokonce se v minulosti stalo, že radní města museli odložit bod jednání týkající se Jupiter clubu kvůli nepřítomnosti jednatele Dufka. Ten dal přednost právě „MASce“. I kdyby Dufek skončil ve funkci jednatele, tak zřejmě prostory Jupiter clubu neopustí, neboť v JC také sídlí již zmíněný MAS Most Vysočina.
Necid rovněž nebyl spokojen s tím, jak M. Dufek vedl restauraci v JC, kdy ji nepronajímal žádný soukromník. Exstarosta Necid na to konto prohlásil, že Dufek „restauraci už vést nemůže.“ Je veřejným tajemstvím, že restaurace měla skončit s provozním mankem.
Dufkovy problémy s provozní režií
Jenomže problémy s provozem restaurace měl Dufek, i když si ji pronajímal soukromník. S tím předposledním se nebyl schopen domluvit na vyúčtování energií. „Tři roky jsem platil nájem. A pak jsem si začal všímat, že mi vykazují příliš vysoké energie, v JC se nešetří, topí se o sto šest, odpočtové vodoměry jsou zabudované v podhledech ve stropě, takže se k nim ani nedá dostat. Když jsem se na to ptal, kloudnou odpověď jsem nedostal. Jednoduše řečeno, měl jsem pocit, že platím energie za celý Jupiter club,“ poodkryl zákulisí celé kauzy bývalý pronajímatel restaurace D. Tomšík. „Žádali jsme p. Pospíšilovou z ekonomického oddělení JC, aby nám poslala vyúčtování, a ta nám řekla, že na to nemáme nárok,“ podivoval se D. Tomšík, a dodal, že Pospíšilová uvedla, že jí to Dufek zakázal. Rozúčtování provozních režií na jednotlivé úseky JC je letitý problém Milana Dufka. Už před mnoha lety je po něm požadoval zastupitel Vilém Lavický, přičemž nebyl jediný. Stejně tak kontrolní výbor města v roce 2016 doporučil, aby byla u všech středisek v Jupiter clubu doplněna provozní režie. Tento požadavek byl uveden v zápise valné hromady JC dokonce už 1. června 2011.
„Ani předchozí nájemkyně se nedočkaly, a všichni jsme skončili na tomhle. Protože pan Dufek si tam dělá, co chce,“ řekl Tomšík. Vše nakonec skončilo soudním sporem a restaurace v JC tak byla na nějaký čas mimo provoz.
Potíže se zákony
Společnost JC měla pod Dufkovým vedením také potíže s dodržováním zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto „Necidova“ rada města tehdy uložila „jednateli společnosti dbát na striktní dodržování všech povinností plynoucích pro Jupiter club z Informačního zákona“.
To ale nebyl jediný problém jednatele Dufka s dodržováním zákonů. Státní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu uložil městské společnosti Jupiter clubu sankci ve výši 15 000 Kč. Jupiter club prostřednictvím jednatele Mgr. Milana Dufka porušil dva paragrafy zákoníku práce. „Zaměstnavatel se dopustil přímé diskriminace tím, že odůvodnil ‚Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance‘ přijetím zaměstnankyně pozice lídryně na kandidátce politické strany v komunálních volbách,“ napsal mimo jiné inspektorát práce ve svém odůvodnění.
Výtky kontrolního výboru
O tom, jak funguje městská obchodní společnost pod vedením M. Dufka, se též přesvědčil výše zmíněný kontrolní výbor města v roce 2016. Ten v chodu Jupiter clubu a jeho orgánů zjistil řadu závažných nedostatků. Dlouhé roky tam jednoduše řečeno panoval administrativní chaos. Například jednatel Dufek se ohradil, že „v Jupiter clubu nemá binec“, přitom nedokázal vysvětlit, proč byla dlouhých 14 let neúplná sbírka listin, kde nebyly zápisy z valných hromad či výroční zprávy, pouze tam byla účetní závěrka bez auditorského ověření. Kontrolní výbor mimo jiné též doporučil finanční audit v této společnosti. Ten ale dodnes neproběhl… Třeba se tak konečně uskuteční s nástupem nového jednatele.
Kontrolní výbor dále například považoval za nevýhodnou smlouvu mezi JC a společností Strategic Consulting, která zprostředkovávala inzerci v měsíčníku Velkomeziříčsko. Strategic Consulting kdysi vydával měsíčník Kraje Vysočina v době, kdy šéfredaktora dělal Petros Martakidis. Po jeho příchodu do Velkomeziříčska se v něm posléze objevila i společnost Strategic Consulting. Ta se nakonec v tichosti vytratila…
Během emotivního vystoupení na zasedání zastupitelstva, kde se projednávalo právě šetření kontrolního výboru v JC, jednatel Dufek přítomné až hystericky přesvědčoval, že není zmatený, mluvil o tom, že v Rusku už byl apod. Posléze se Dufek vyjádřil, že již nebude nic vysvětlovat veřejně. A to přesto, že je placen z peněz daňových poplatníků. Třeba v roce 2017 jeho průměrná měsíční hrubá mzda činila 50 tisíc korun, v čemž jsou započteny měsíční odměny do výše 30 % platu a 13. a 14. plat. Navíc JC hospodaří s několika miliony korun ročně z městského rozpočtu.
Namátkou zmíněné Dufkovy problémy, jejichž výčet není úplný, se tak táhnou dlouhé roky, během nichž se v radě města, a tedy i valné hromadě JC prostřídala řada místních politiků. Diví se tak snad někdo, že zvolení zástupci města vypíší výběrové řízení na jednatele JC? Naopak je s podivem, že k tomuto kroku nepřistoupili mnohem dříve.

Aleš Horký

  Reklama
 • ML pandemie
 • Domov seniorů VM
 • Renova_Malec
 • Pneuservis Stěpánek
 • Pronájem cukrárny
 • Slepicky Hrbov
 • ML_prodejce
Nahoru