Vysoký most město převzít nechce

MostMěsto Velké Meziříčí, obec Petráveč a Česká republika, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), vedly spor o vlastnictví Vysokého mostu celých osm let. Poté, co v dubnu 2016 potvrdil Nejvyšší soud předchozí usnesení Krajského soudu v Brně, se stal most oficiálně vlastnictvím státu.

Na konci loňského roku státní úřad však znovu oslovil vedení města Velké Meziříčí s návrhem bezplatného převodu stavby do jeho vlastnictví. Most by se totiž mohl po rekultivaci skládky z 80. let stát součástí plánované cyklostezky mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší.
„Myslím si, že by stálo za to do budoucna uvažovat nad spoluprací se současným majitelem, rád bych slyšel váš názor,“ vyzval přítomné zastupitele starosta města Alexandros Kaminaras do diskuze, které se však žádný z přítomných zastupitelů nezúčastnil. V následném hlasování převod mostu do majetku města většina zastupitelů nepodpořila.
Nevyužívaný starý silniční viadukt v dezolátním stavu stojí v areálu skládky komunálního odpadu a roky chátrá. Architektonicky náročně řešený jednoobloukový silniční most vysoký přibližně deset metrů nikdo nevyužívá od roku 1937, i tak se dle vyjádření památkářů jedná o impozantní stavbu a vysoce hodnotnou technickou památku. Přestože v roce 2017 byla jeho památková ochrana zrušená, od loňského června je most znovu památkově chráněný.
Most býval kdysi součástí někdejší císařské silnice spojující Velkou Bíteš a Velké Meziříčí. Vybudovaný byl snad již v roce 1593. Po zprovoznění byl dokonce považován za nejvyšší most u nás. Díky tomu dostal časem název Vysoký most. Na konci 30. let minulého století však přestal vyhovovat rostoucímu provozu a severněji postavili novou trasu silnice s železobetonovým mostem.

-text a foto: zdroj měúvm-

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru