Kraj Vysočina udělil Cenu za společenskou odpovědnost Domovu Kamélie v Křižanově

spolecenskou zodpovednostKraj Vysočina každoročně oceňuje regionální firmy a organizace za jejich aktivity v oblasti společenské odpovědnosti.

Do letošního V. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 33 organizací ze soukromého i veřejného sektoru a odborná porota ocenila v každé ze šesti kategorií tři s nejvyšším počtem bodů. „Společensky odpovědné chování zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Oceňuji, že v našem kraji máme takových firem hned několik a jsou dobrým příkladem pro ostatní, jak lze dosáhnout stanovených cílů a zároveň být veřejně prospěšný,“ sdělil k výsledkům soutěže hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


S ohledem na současnou pandemickou situaci a mimořádná opatření vlády muselo být zrušeno plánované dubnové slavnostní předání ocenění v sídle kraje. Zástupci oceněných organizací obdrží originální skleněnou plastiku i pozvánku na podzimní regionální konferenci ke společenské odpovědnosti, která je plánována na 17. září 2020, z rukou ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece. Ten jednotlivé firmy, obce i organizace navštíví v následujících dnech.
Z rukou ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece převzala ocenění ředitelka Domova Kamélie Silvie Tomšíková v kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace – příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

-red, dk-

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru