Zvýšení odměn si zastupitelé nakonec neschválili

zastupitelstvo 25_2_2020_6_copyZastupitelé na svém zasedání v dubnu projednávali návrh na zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Po emotivní diskuzi ale nakonec ruku pro navýšení nezvedl potřebný počet. A to mimo jiné i kvůli pandemii, jak uvedl např. P. Blažek, s odůvodněním, že v této době není morální navyšovat odměny, když i město bude muset šetřit.

Návrh sice předložil tajemník úřadu M. Švaříček, ale iniciativa – jak zaznělo na zasedání – vzešla od nového uskupení Společně VM. To koneckonců ústy Ivany Bíbrové navýšení navrhovalo již před časem.
Nově navrhované odměny za měsíc (v závorce současné odměny, které tedy i nadále zůstávají):
Za výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí 1200 Kč za měsíc (600 Kč), za výkon funkce člena rady města 4500Kč (2600 Kč), za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města 1500 Kč (900 Kč), za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo člena komise rady města mimo komise pro místní správu 1200 Kč (600 Kč), za výkon funkce člena komise pro místní správu 1300 Kč (600 Kč). Odměny se nesčítají.
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen přijímání projevů vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se podle počtu dnů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 400 Kč za den, nejvýše však o částku 2000 Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce.
Pro hlasovali: MUDr Libor Beneš, Mgr. Josef Prokop, MUDr. Petr Juda, Ing. Tomáš Bílek, Mgr. Ivana Bíbrová.
Proti hlasovali: Mgr. Pavel Blažek, Ing. Jiřina Jurdová, Mgr. Pavla Kamanová, Ing. František Komínek, Stanislav Kratochvíl, PhDr. Marie Ripperová, RNDr. Petr Vrána.
Zdrželi se: Ing. Radovan Necid, Miroslav Jágrik, Josef Komínek, Ing. Petr Velička, Ing. František Smažil, Ing. arch. Alexandros Kaminaras, Ing. Vincenc Záviška, MVDr. Ivo Šulc.
Nehlasovali: Mgr. Tomáš Rapušák – omluven pro nemoc. MUDr. Jiří Kaše – nepřítomen. Dále nehlasoval Ing. František Fňukal.
Rozhodnutí o peněžitých plnění v poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce členům komise pro místní správu: zastupitelstvo rozhodlo, že bude členům komisí pro místní správu poskytováno peněžité plnění ve výši 100 Kč za měsíc.
Pro hlasovalo 20 zastupitelů. Zdržel se Ing. arch. Alexandros Kaminaras. Mgr. Tomáš Rapušák – omluven. MUDr. Jiří Kaše – nepřítomen.
-red-

    Reklama
  • Prodejní výstava
  • Moštování 2020
  • KnihovnaVM
  • Vyklizeni
  • P&L
  • Slepicky Hrbov
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru