Navrhli zvýšení odměn pro zastupitele

RadniceVelkomeziříčská rada města doporučila zastupitelstvu, aby na svém zasedání 19. prosince stanovili výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Od prvního ledna příštího roku by tak měly – pokud je zastupitelé schválí příští úterý – platit tyto měsíční odměny: za výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí 600 Kč, člena rady města 2600Kč, za funkci předsedy výboru MZ nebo předsedy komise rady města 900Kč a za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo člena komise rady města 600 Kč.
V případě nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. Vpřípadě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

    Reklama
  • Rozmarinek23
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru