Přes 67 tisíc žáků na Vysočině skončilo školu

Gymnazium1Během posledních červnových dnů převzalo vysvědčení na Vysočině celkem 67 435 žáků základních, středních a vyšších odborných škol.

„Pro všechny bylo druhé pololetí letošního školního roku jiné. Kvůli vážné epidemiologické situaci jsme si všude vyzkoušeli varianty náhradní výuky. Při rozhodování o závěrečné klasifikaci letos učitelé brali v úvahu i výsledky a aktivitu vzdělávání na dálku. Velkou výzvou bylo plánování a příprava maturit, závěrečných i přijímacích zkoušek,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Dřívější ukončení školního roku avizovaly také Gymnázium Velké Meziříčí, VOŠ a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Gymnázium Nové Město, Havlíčkův Brod, Jihlava i Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice.
Důvodem pro předání vysvědčení dříve a vyhlášení dvou dnů ředitelského volna je ve většině případů příprava na stavební akce, které jsou na školách Krajem Vysočina dlouhodobě naplánovány. Ve školách v Kraji Vysočina převzalo vysvědčení celkem 67 435 žáků a studentů – z toho 65 427 v denní formě a 2 008 v ostatních formách vzdělávání. V základních školách dostalo vysvědčení 45 343 žáků, ve středních školách 21 275 žáků a ve vyšších odborných školách 817 studentů.
Ve školním roce 2019/2020 bylo v prvních třídách ZŠ v Kraji Vysočina celkem 5 004 žáků, v prvních ročnících SŠ pak 5 968 žáků (5 397 v denní, 571 v ostatních formách studia). Dále celkem 3 801 maturantů (z toho 3 151 v denní formě studia), v gymnáziích maturovalo 1 063 žáků. Závěrečné zkoušky v rámci učňovských oborů konalo 1 513 žáků (z toho 1 465 žáků denní formy studia), absolutoria na VOŠ 213 studentů (z toho 112 studentů denní formy studia).
V 9. ročnících ZŠ bylo 4 381 dětí
Dle statistických výkazů z podzimu 2019 působí v Kraji Vysočina 265 právních subjektů vykonávajících činnost základní školy nebo základní školy speciální na 283 pracovištích; 61 právnických osob vykonávajících činnost středních škol (bez škol při zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a výchovných ústavech – zřizovatel MŠMT); 14 vyšších odborných škol. Ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) v Kraji Vysočina je celkem 7 743 učitelů, z toho 290 začínajících učitelů (praxe do 1 roku).
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.
Připr.: red, zdroj: KrÚ

Gymnazium2

  Reklama
 • Prodavacka
 • Slepicky Hrbov
 • Dechovka Heřmanice
 • Budišov
 • MVDr. Chyba
 • Pronájem bagru
 • Kovokomlet
 • Pronájem Měřín
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru