Nechceme jaderné úložiště v lokalitě Horka, volají starostové a píší dopis premiérovi

UlozisteJedna z lokalit v Kraji Vysočina, kde stát hledá hlubinné úložiště, se jmenuje Horka a leží na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín, tedy na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Starostové dotčených obcí zaslali premiérovi Andreji Babišovi dopis, ve kterém ho vyzývají k zastavení zúženého výběru lokalit a k řešení několika bodů.


Nesouhlas s vybudováním úložiště v této lokalitě vyjádřili také velkomeziříčští zastupitelé (viz dále).
Hrozí totiž nebezpečí, že vzhledem k rychlému sledu plánovaných prací by se již do roku 2025 mohla Horka stát finální lokalitou, na které se v r. 2030 začne hloubit podzemní laboratoř a v roce 2050 i úložiště.
Průzkumné území pro hledání úložiště se zde rozkládá na ploše 28,3 km². Větší část zájmového území se nachází v přírodním parku Třebíčsko a leží na něm několik regionálních a lokálních biokoridorů a biocenter.
Stavba za více jak 100 miliard korun by měla obrovský negativní dopad nejenom na dopravu a kvalitu ovzduší ve Velkém Meziříčí.

Zastavte nyní zúžení lokalit, vyzývají starostové premiéra Babiše

Starostové obcí tzv. lokality Horka se sešli dne 8. 6. 2020 k projednání dalšího postupu po zveřejněném návrhu na zúžení počtu lokalit pro trvalé hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů (HÚ).
Na konci června pak poslali dopis premiérovi Andrejovi Babišovi.
„Dlouhodobě se obecně neztotožňujeme se státní koncepcí nakládání s radioaktivními odpady, zejména s vyhořelým jaderným palivem (VJP),“ píší v dopise, který zveřejnili v pondělí 29. června 2020 na webu Nechcemeuloziste.
Dále v něm premiéra ČR před dokončením schvalovacího procesu ohledně zúžení počtu lokalit na SÚRAO, MPO a Vládě ČR vyzývají k tomu, aby nyní zastavil rozhodnutí o zúžení počtu lokalit.
Rovněž požadují, aby A. Babiš zadal a finančně motivoval vědecko-výzkumný sektor pro urychlení nalezení postupů alternativních zpracování a praktického využití vyhořelého jaderného paliva.
„Nechme země, které mají VJP výrazně větší množství než ČR (např. Německo, Francie aj.), ať nám ukážou nejvhodnější cestu,“ uvádějí starostové a pokračují, „hledejte společné řešení na půdorysu EU, zajistěte přijetí příslušného zákona o rovnoprávném postavení obcí v procesu výběru lokality pro HÚ podle našich požadavků včetně implementace práva veta pro obce.
Ve výše uvedených záležitostech Vás dne 28. 5. 2020 v PS interpeloval poslanec Marian Jurečka, přičemž jste konkrétně k právu veta přislíbil další diskuzi.
Aplikací výše uvedených návrhů můžete ušetřit této společnosti - ať již z jaderného účtu nebo ze státního rozpočtu - finanční prostředky v řádu desítek až stovek miliard korun. Žádáme Vás o písemné stanovisko k našim výše uvedeným výzvám, stejně tak jsme připraveni k dalšímu jednání.“
Pod dopisem jsou podepsáni Petr Piňos – starosta městyse Budišov,
Zdeněk Souček – starosta obce Rudíkov, Aleš Brychta – starosta obce Rohy, Josef Mezlík – starosta obce Vlčatín, a Ing. Markéta Šulová PhD. – starostka obce Oslavička.
Dopis dostal na vědomí také Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu.
Starostové dotčených obcí se obrátili na velkomeziříčské zastupitele, kteří o problému jednali na minulém zasedání v závěru června.

Ani město Velké Meziříčí nesouhlasí

Negativní stanovisko ke vzniku úložiště ve zmíněné lokalitě vyjádřili i velkomeziříčští zastupitelé na svém červnovém zasedání.

Podle expertů z rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by stavba měla vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit – Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku. A právě starostové dotčených obcí Budišovska se v minulých dnech obrátili na vedení města Velké Meziříčí, kterému vysvětlili své negativní postoje k vybudování úložiště pro tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren.
„Byl bych velmi rád, aby zastupitelé zaujali jednotný postoj a vyjádřili s vybudováním úložiště nesouhlas. Na poslední chvíli jsem usnesení předložil proto, že další zastupitelstvo proběhne až v září a je potřeba se vyjádřit již nyní. Dříve než rozhodne vláda," uvedl navržený bod programu starosta Alexandros Kaminaras /Společně VM/.
Během diskuze opoziční zastupitelé upozorňovali, že usnesení obdrželi těsně před začátkem zasedání a neměli možnost se s tématem podrobněji seznámit, nakonec vyjádření negativního stanoviska nepodpořili, většina z nich se zdržela hlasování.
Je třeba upozornit na fakt, že krajské zastupitelstvo opakovaně vyjadřuje podporu jaderné energii na Vysočině. Zásadní je, že ve všech obcích proběhla referenda a lidé úložiště odmítli. Faktem je, že Horka je nejhustěji zalidněnou oblastí z výběru a stavba za více jak 100 miliard korun by měla obrovský negativní dopad nejenom na dopravu a kvalitu ovzduší ve Velkém Meziříčí.

Místo pro úložiště se hledá už od 90. let

Úložiště vyhořelého jaderného paliva z českých atomových elektráren i dalšího radioaktivního odpadu se s různou intenzitou hledá od 90. let minulého století.
Nyní stát vyhořelé palivové články uchovává v meziskladech v areálu elektrárny v Dukovanech, další radioaktivní materiál pak v bývalém vápencovém dole Richard u Litoměřic a vytěženém uranovém dole Bratrství u Jáchymova.
Základní harmonogram pro výstavbu hlubinného úložiště, se kterým SÚRAO počítá, je stále stejný. Do roku 2025 by měla vláda vybrat konečné místo a do provozu by mělo úložiště být uvedeno o čtyřicet let později. Náklady na vybudování komplexu, se v současné době odhadují na 111 miliard korun.
zprac.: Iva Horká
zdroj: https://www.nechcemeuloziste.cz/ a  https://www.surao.cz/, obrázek: https://www.surao.cz/

 

Uloziste2

  Reklama
 • Prodavacka
 • Slepicky Hrbov
 • Dechovka Heřmanice
 • Budišov
 • MVDr. Chyba
 • Pronájem bagru
 • Kovokomlet
 • Pronájem Měřín
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru