Opoziční reakce na vyjádření starosty města k článku o rekonstrukci náměstí

Radnice2Reakce opozice na článek starosty Kaminarase, který reagoval na vyjádření opozice, jenž byl zveřejněn 28. 10. 2020 v Medřičských listech na straně 1.

Pane starosto, Vaše reakce na náš článek o Náměstí je opět plná nepřesností až nepravd, které se tu za poslední asi 3 roky objevily a neustále objevují.
Pokusíme se to tedy napsat ještě jednou, snad srozumitelně a snad už dojde k pochopení.


To, co píše nebo říká pan Velička, je pro nás irelevantní. V našich očích se zdiskreditoval, když vydával vyjádření pracovní skupiny krajinářských architektů (jíž je sám členem) jako vyjádření předsedy ČKA. Vámi pozvaní odborníci pan Plos a pan Jehlík nám na pracovním semináři sami říkali, že prostor Svitu má být řešen společně s Náměstím. Takže cesta tu být musí.
Nerozumíme tedy tomu, co se navrhuje ve Svitu, když není jasné, se kterým projektem na Náměstí se bude pokračovat. Anebo naopak vytváříte ve Svitu podmínky tak, aby mohl být zvolen jen jeden určitý projekt na Náměstí?
Píšete o výběru z 16 projektů. O tom, se kterým projektem se bude pokračovat, rozhodne kdo? Kdo stanoví podmínky výběru? Mělo to být tak, že měl být určen jeden vítěz, který dostojí všem bodům zadání, a s tím se bude pokračovat. Může být vítězem ten, kdo nesplnil zadání? Ne, nemůže. Znáte nějakou takovou, jakoukoliv, soutěž? My ne. Vlastně ano, AS na náměstí VM (podle vyjádření RTS „nepojmenovaná soutěž“). A vítěz není jediným z 16 návrhů, který zadání nesplnil. Na co jsme tedy to zadání měli?
Dává Vám smysl pokračovat v této soutěži jenom proto, že jsme už utratili 850 tisíc? V případě studie Čechovy sady nevadí znovu utrácet peníze, v případě Náměstí naopak škoda může být ještě vyšší, než uváděných 850 tisíc. Vítěz nenacenil prostor za 18 milionů, třetí v pořadí za 6 milionů, což je pořád více, než kolik by dle Vašeho výpočtu stála nová soutěž. Tolik k naší finanční starostlivosti.
Otázka místního referenda a jeho platnosti má 2 úhly pohledu. Z právního hlediska je vše v pořádku, zákonitosti byly splněny. Z morálního hlediska je však výsledek referenda, ve kterém skupina požadující uznání výsledků „nepojmenované soutěže“ lže, mírně řečeno diskutabilní. Navíc se referenda nezúčastnil dostatečný počet voličů a jeho výsledky tak nebyly závazné.
Až budete příště Vy, nebo spíše ten, kdo Vám píše články, chtít vzbudit dojem, že z naší strany došlo k nějaké korupci směrem k ÚOHS, nastudujte si, jak rozhodování ÚOHS funguje. Stručně – někdo podá návrh na podezření z porušení zákona o veřejných zakázkách. Na Úřadu se s tímto návrhem vypořádá úředník a následně rozhodnutí vydává předseda Úřadu. Pokud obviněný nesouhlasí s vypořádáním návrhu, podává tzv. rozklad. Tento je řešen tzv. rozkladovou komisí, která se skládá z 5 právníků a následně na jejich doporučení opět vydává stanovisko předseda Úřadu. Za město jsme vždy v případě AS podávali rozklad. Na otázku, jestli je snazší ovlivnit 1 úředníka nebo 5 právníků si odpovězte sám. Rozhodnutí Úřadu, které bylo v rozporu se zákonem, bylo vydáno ve prospěch návrhu podaného TPM. Jenom konstatujeme, rozhodnutí ÚOHS respektujeme.
Váš postup ohledně celé záležitosti je netransparentní a v řadě ohledů nesmyslný. Zástupci RTS doporučili dobrat se konsenzu v zastupitelstvu a nikdy jsme netvrdili nic jiného. Jednání s námi ohledně dalšího postupu nevedete, jednání s Lidlem nevedete, o tom, co ve Svitu navrhujete, neinformujete. Dozvídáme se pouze, že to trvá a trvat bude. Za tu dobu, po kterou se tomu věnujete, už mohla být vypsána, provedena i vyhodnocena alespoň ideová AS a mohli jste mít alespoň rámcovou představu o tom, co má ve Svitu být. Není to náhodou to, co jste prosazovali z opozice? Najednou AS nepotřebujeme? Za celou dobu, co byla zřízena komise pro centrum města, z ní vyšel pouze jeden jediný výstup – jak si rozdělíte místa v nové radě. A po nás chcete, abychom důvěřovali vašemu úsudku a nekladli dotazy. Přesně takto jsme ale přišli k výsledkům AS na náměstí. Že víte, jak se domluvit s vítězem, tomu věříme, a kdo by měl dělat projekt, už určitě taky víte. A o to šlo a jde především, že?
Závěrem pár dotazů:
– Podle jakého postupu by mělo dojít k výběru z 16 návrhů?
– Kdo vypracovává územní studii na Svit?
– Co všechno navrhujete mít ve Svitu?
Vše výše uvedené už bylo předneseno několikrát a stále se točíme v kruhu. V jednom s Vámi souhlasíme – také si přejeme, aby tento zastupitelský spor skončil. K tomu je ale potřeba jedna věc – přestat lhát.
Zastupitelé za ČSSD, KDU­‑ČSL a Meziříčské fórum

    Reklama
  • Coop úklid
  • Online inzerce
  • MŠ Ruda
  • ZŠ Sokolovská
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru