Otevřený dopis starostovi města Velké Meziříčí

radnice _Městský úřad Velké Meziříčí
k rukám starosty Ing. arch. Alexandrose Kaminarase
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí

Věc: návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020

Pane starosto,
posíláme touto formou (e­‑mail, písemně) my níže podepsaní zastupitelé, návrh investic v rámci rozdělení přebytku hospodaření za kalendářní rok 2020. Položky jsou jmenovány abecedně. U některých je uvedena doporučená, resp. uvažovaná částka, jiné doporučujeme obecně, částka by byla konkretizována dodatečně.

1. financování přestavby bývalého internátu na domov pro seniory.
Zdůvodnění: Toto je v dlouhodobější koncepci investic města, péče o seniory musí být pro město prioritou – nejen pro faktický početní nárůst seniorské generace, ale i pro zlepšení kvality péče pro tuto skupinu obyvatel.
2. městská policie – doplnění stavu na 13 městských policistů.
Zdůvodnění: jen tak lze zajistit 24 hodinovou službu strážníků po 7 dnů v týdnu. Jen tak je policie plnohodnotná /současně není pokryt službou MP den v sobotu a v neděli, nejsou rezervy/. Za současné ekonomické situace je jedinečná příležitost získat pro práci u policie další kádry. Doplněním stavu by tak nejen vzrostla prestiž naší městské policie, ale i její faktická výkonnost. Částka pro doplnění plného stavu je vykalkulována na 2,6 mil Kč/rok.
3. oprava městských chodníků.
Zdůvodnění: stav městských chodníků zdaleka není ideální a vyčlenění další finanční částky by alespoň částečně tuto situaci zlepšilo.
4. podpora kvalifikovaným lékařům – cca l mil. Kč.
Zdůvodnění: pro obyvatele města jsou především někteří specialisté velmi špatně dostupní, respektive zcela nedostupní / stomatologové, oční lékař /. Lze očekávat – vzhledem k věku stávajících lékařů dalších profesí – do budoucna prohloubení tohoto špatného stavu. Město může podporovat lékaře chybějících profesí např. bytovou politikou, bezúročnou půjčkou, vybavením ordinace, stipendiem apod./.
5. projekt bazénu – využít stávající studie a její část A /základní bazén/ dotáhnout do projektu a žádat pak o dotaci na tento projekt. Požadovaná částka je cca 2 mil. Kč.
Zdůvodnění: bazén dnes patří ke standardu občanské vybavenosti města s počtem obyvatel přes 10 000. Slouží pro všechny obyvatele města bez ohledu na věk, zdravotní stav, sportovní profesionalitu. Plavání patří k výrazným prvkům prevence zdraví obyvatel.
6. zimní stadion – vyřešení majetkových poměrů /odkup části objektu od firmy Aqueko/ a dokrytí dotace na zimní stadion, v případě jejího získání. Částka bude vyčíslena následujícím jednáním a výsledkem dotace.
Zdůvodnění: současný stav zimního stadionu je neuspokojivý a z hlediska dalšího jeho rozvoje neudržitelný. Je veliká šance získat na jeho rozvoj výraznou dotaci. Byla by chyba této možnosti nevyužít.

Pane starosto, věříme, že Vy a rada města naše návrhy rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020 vezmete v potaz a naše návrhy podpoříte.
Zastupitelé za bývalou koalici:
P. Blažek, M. Jágrik, F. Komínek, J. Komínek, P. Vrána za ČSSD
P. Kamanová, S. Kratochvíl, M. Ripperová za KDU­‑ČSL
J. Jurdová, J. Kaše za Meziříčské fórum

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru