Obce požádaly nově zvolené vedení kraje o pomoc v otázce hlubinného úložiště

UlozisteV průběhu minulého týdne byly na krajský úřad doručeny dopisy z potenciálně zvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V současné chvíli jsou takové lokality na území Kraje Vysočina dvě – tzv. lokalita Hrádek, spadající do oblasti pod Čeřínkem na Jihlavsku, a lokalita Horka na Budišovsku, která zasahuje až k Oslavici.

Obce z okolí Čeřínku požádaly radu kraje o spolupráci, pomoc a nabídly společnou koordinaci dalšího postupu, obce z Budišovska poslaly stejný dopis jako loni a požadující projednání této otázky znovu na zasedání krajského zastupitelstva.
Radní kraje se touto problematikou už zabývali mj. při přípravě programového prohlášení rady a dohodli se na formulaci, že „v otázce výběru možné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, která se Kraje Vysočina stále týká, trváme na tom, aby byl výběr finální lokality proveden se zohledněním oprávněných zájmů dotčených obcí i kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním.“
(Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina 2020–2024 z 23. 2. 2021 si můžete přečíst na webu kraje – pozn. red.)
Zároveň se krajští radní dohodli, že hlavní kontaktní osobou bude v této problematice i nadále první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. „Se starosty dotčených obcí jsem již v kontaktu, i přes aktuální situaci se mi podařilo s některými s nich sejít a probrat možnosti společného postupu,“ uvádí Hana Hajnová a doplňuje: „V pátek 26. února jsem na zmíněné dopisy odeslala odpovědi s návrhem na vytvoření společné komunikační platformy, kde bychom si mohli předávat informace a zároveň se domlouvat na koordinaci společného postupu. Jako zásadní vidím schopnost definovat společné zájmy všech dotčených obcí a poté hledat cesty, jak jich dosáhnout. Projednání otázky úložiště na nejbližším jednání krajského zastupitelstva proto v tuto chvíli nepředpokládám.“

Obce pohnaly vládu před soud

Jak už jsme zmínili v našem týdeníku minulý týden, devět obcí z lokality Horka (včetně Oslavice, Oslavičky, Osového, Rohů, Rudíkova, Hodova, které jsou nám nejblíž) podalo žalobu proti rozhodnutí vlády kvůli zúžení výběru lokalit, kde by mělo být úložiště vybudováno. Obce požadují zrušení rozhodnutí, kterým stát vybral pouze čtyři lokality z devíti, a to údajně na základě dat, která podle obcí získal nelegálně.
Obce tedy požádaly o pomoc nově zvolenou krajskou samosprávu, aby vyslovila nesouhlas s umístěním úložiště na území Kraje Vysočina.
Text: Iva Horká

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru