Město málem zaplatilo 2 miliony za očkovací místo. Nyní je má zdarma

ockovaniNejprve mělo být očkovací místo v Jupiter clubu za půl milionu, poté město přišlo s tím, že by mohlo být v Nemocnici Mostiště za 2 miliony, a nakonec bude v Jupiter clubu – zdarma.

Jak je to možné? Na poslední chvíli přišla zastupitelka Ivana Bíbrová s informací o nabídce provozování očkovacího místa ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, a ta garantuje očkování vždy několik dnů v týdnu v závislosti na počtu dostupných vakcín.

Zároveň zvládne aplikovat velké množství očkovací látky během krátkého časového úseku, což zajistí výrazně rychlejší proočkovanost obyvatel Velkého Meziříčí a přilehlého okolí. Spolupráce se státní nemocnicí znamená pro město již zmíněnou finanční úsporu, kdy bude hradit pouze náklady za spotřebované energie, uvádí město na svém webu.
Starosta vysvětlil zastupitelům sled jednání, která absolvovali, ale nakonec se naštěstí podařilo dohodnout spolupráci s týmem MUDr. Ondřeje Ludka, Ph.D. z FN Brno, který byl u zrodu provizorní nemocnice na brněnském výstavišti. Ten nyní zastřešuje provoz velkokapacitního očkovacího centra na stejném místě v Brně. Centrum v Brně by dokázalo naočkovat až 7 tisíc lidí, ale realita je díky nižším dodávkám vakcín pouze okolo 1500 aplikovaných vakcín.
„Dnes jsme si byli prohlédnout prostory tohoto sálu a zdá se nám jako optimální. Jsme ochotni vám nabídnout kompletní provoz centra ve Velkém Meziříčí. Jsme schopni naočkovat 600 lidí denně. K tomu jsou třeba tři lékaři, dvě zdravotní sestry a jeden klinický farmaceut, který připravuje očkovací látku,“ uvedl MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. na zastupitelstvu. Dalších patnáct dobrovolníků je potřeba na pozicích technickoadministrativních pracovníků. Centrum by bylo možné zřídit během 14 dnů.
„Tuto službu jsem ochotni město Velké Meziříčí nabídnout zdarma, vzniklé náklady personální i na likvidaci infekčního odpadu jsme schopni pokrýt ze zdravotních pojišťoven, po městu budeme pouze chtít označení očkovacího místa a organizaci před očkovacím místem. Pan starosta nám nabídl dvacet obědů zdarma pro náš personál, za což jsme velmi vděční,“ dodal Ludka. Očkovací místo má být v provozu pouze když budou k dispozici vakcíny, pokud nebudou, bude zavřeno – což je další výhoda oproti předchozím navrženým řešením. Zkrátka bude otevřeno dle počtu očkovacích látek.
Zastupitelé se dotazovali na možnost přeregistrace z jiného očkovacího místa do Meziříčí, na parkování před očkovacím centrem, zda budou potřeba další dobrovolníci apod. Zastupitelé spolupráci odsouhlasili takto: 21 bylo pro, 2 nehlasovali (MUDr. Beneš, RNDr. Vrána), proti nebyl nikdo a ani se nikdo nezdržel hlasování.

Připravila: Iva Horká

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru