Na stavební úpravy kotelny není vydáno žádné povolení, řekl Kozina

Kotelna1Přestavba kotelny na Čechově ulici probíhá bez stavebního povolení, nebylo na ni vydáno ani ohlášení.

Na objektu chyběla cedulka, zda je stavba povolena a kdo ji provádí. Záležitost se nyní řešila na zasedání zastupitelstva, kde vedoucí stavebního úřadu Antonín Kozina sdělil, že majitel byl pozván, aby podal vysvětlení.


Před čtyřmi lety se zvedla vlna odporu obyvatel na Čechově ulici, kteří protestovali proti přestavbě bývalé kotelny na malometrážní byty.
Sepsali tehdy petici, pod níž se podepsalo více než tři sta lidí. Záležitost řešilo zastupitelstvo, kde byl přítomen i zástupce společnosti, která ji vlastnila. Občané s peticí uspěli, a investoři museli od záměru ustoupit. Nyní je osud kotelny opět ve hře. Sousedé a někteří zastupitelé si všimli, že budova má nová okna i střechu. Proto se samozřejmě začali zajímat, co se děje. Na zasedání zastupitelstva ve středu 31. března vznesli na toto téma dotazy zastupitelé Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvíl a Petr Velička. Starosta Alexandros Kaminaras požádal vedoucího stavebního odboru A. Kozinu, aby na otázky odpověděl.
„Probíhá tam výměna oken. Přišly dotazy, na které budeme písemně odpovídat,“ sdělil Kozina. Starosta řekl, že se problému budou věnovat a situaci prověří.
„Chodím kolem tohoto objektu, jsou tam vyměněná okna, staví se tam příčky, jsou tam provrtané zdi, zřejmě na odsávání – pravděpodobně z koupelny či z kuchyně, takže tam asi bude bytová jednotka,“ řekl zastupitel Kratochvíl, „takže to znamená další parkovací místo v této lokalitě. Lidé, kteří tam bydlí, mají strach, aby nebyly skáceny stromy před kotelnou.“
Na dotaz zastupitele Veličky, zda proběhlo nějaké stavební řízení, Kozina odpověděl, že žádné stavební povolení ani ohlášení podáno nebylo. Dodal ale, že je v tamní lokalitě (blíže k ulici Bezděkov – pozn. red.) ještě jedna kotelna s kulatým vysokým komínem, a tam se připravuje projekt čtyř bytů. „Jako nadstavba,“ dodal vedoucí stavebního odboru.
Zastupitelka Kamanová ještě apelovala na zástupce města a úředníky, že by bylo minimálně slušné, aby podnikatelský subjekt, který tam něco plánuje, zahájil komunikaci s obyvateli a stejně tak město, protože podle jejích slov lidé čekají, jak to celé dopadne.
Text a foto: Iva Horká

Kotelna2Kotelna3

 

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru