Outdoorová hra zaměřená na putování ulicemi a luštění šifer nadchla zdejší obyvatele

Doza3Ohlédnutí za jarním TRACKováním s DÓZOU

Outdoorová hra – již druhá přepracovaná verze – zaměřená na putování ulicemi města a luštění šifer nadchla mnoho obyvatel Velkého Meziříčí či blízkého okolí. Registrovalo se celkem 396 soutěžících – 119 v kategorii pro nejmenší děti do 6let, v hlavní kategorii pak 108 dětí do 15let a 169 soutěžících z řad studentů, dospělých i seniorů.

Nejstarším účastníkem byl 78letý soutěžící. Putování a hledání šifer v ulicích města probíhalo od 20. března do 29. dubna 2021.
V jarním trackování bylo cílem (na rozdíl od podzimu, kdy úkolem soutěžících bylo sesbírat 20 žetonů Dózáků z 5 různých kategorií) dešifrovat zprávu – legendu o vzniku Velkého Meziříčí. Ta byla rozdělena do 20 částí umístěných na tabulkách v ulicích města. Nejmenší soutěžící měli za úkol objevovat na tabulkách obrázky, doma je pak nakreslit a přinést na Dózu. Trackující se během hry seznámili s různými typy šifer, oprášili morseovu abecedu a nemálo z nich pak objevilo nová zákoutí a ulice města, o kterých ani nevěděli, že se ve Velkém Meziříčí nacházejí.
Odměněni byli ti trackující, kteří dodrželi pravidla hry a v termínu zaslali všechna znění šifer – a nezalekli se ani záměrné chyby, kterou jsme nastražili. Cenu si nakonec vyzvedlo 34 nejmenších dětí. Jejich krásné obrázky nás moc potěšily. Legendu o vzniku města správně dešifrovalo 56 dětí od 6 do 15 let, a 88 dospělých. S radostí jsme tedy vydali 178 cen.
Samotný smysl vzniku hry – soutěže TRACKuj VelMez – se podařilo naplnit. Soutěžící s námi aktivně trávili svůj volný čas a navíc si hru jak na podzim 2020 tak i na jaře 2021 opravdu užívali, a za to jsme moc rádi. Věříme, že se podaří zorganizovat i další trackování na podzim 2022 a občané Velkého Meziříčí budou moci vyrazit opět do ulic či blízkého okolí a objevovat, hledat, pátrat, luštit, sbírat… atd.
Velmi děkujeme vlastníkům pozemku za spolupráci – za možnost umístit soutěžní tabulky v blízkosti jejich domu. Děkujeme také sponzorům za poskytnutí cen pro soutěžící – Informační centrum Velké Meziříčí, firmám ALPA, a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., NPK Europe Mfg., s. r. o., Henkel ČR, s. r. o. a POEX Velké Meziříčí, a. s.

-jž-


DÓZA děkuje za všechny pozitivní ohlasy na soutěž. Mimo jiné i za milou poetickou zpětnou vazbu od paní Dychové.
V DÓZE SOUTĚŽ VYPSALI – TRACKUJ VELMEZ NAPSALI.
JASNĚ, ŽE SE ZÚČASTNÍME, MY TU ŠIFRU VYŘEŠÍME!
TĚCH TABULEK MÁ BÝT DVACET, PRÝ ZAJÍMAVÁ MÍSTA,
SNAD NEBUDEM SE MUSET VRACET A ODMĚNA JE JISTÁ.
KILOMETRŮ NAŤAPANÝCH VÁŽNĚ HODNĚ BYLO,
POŘÁD Z KOPCE NA KOPEC,
JO, NĚKDY Z NÁS I LILO.
ČÁRKY, TEČKY, TEČKY, ČÁRKY – NAJDI, KDE JE NA POŘÍČÍ!
NO TO BUDE ZASE ŠTREKA,
NA DRUHÝM KONCI MEZIŘÍČÍ!
TÍMHLE STYLEM VŠECH TĚCH DVACET CEDULEK
JSME VYŘEŠILY,
A TAK JSME TO NAŠE MĚSTO KŘÍŽEM KRÁŽEM PROŠMEJDILY.
LUŠTILY JSME O STOŠEST, NIC NÁM NEUNIKLO,
A TAK JSME SE DOZVĚDĚLY, JAK MEZIŘÍČÍ VZNIKLO.
JSOU TO ALE KUJÓNI, CHYTÁK TADY MAJÍ,
MY SE ALE NEDÁME, VŠAK NÁS VŠICHNI ZNAJÍ.
A ŽE JSME TO TRACKOVÁNÍ CELÝ MĚSÍC NEVZDALY,
MEDAILE A DIPLOMY JSME DNES OD DÓZY DOSTALY!

187609649 515556512812545 5207148213468232379 n187776496 527939458197883 9048582178800838331 n1621499631573

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru