V Balinách opravili další křídlo

Baliny2Tento týden proběhne slavnostní otevření nového křídla s odbornými učebnami pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v areálu Chaloupky v Balinách.
Učebny slavnostně otevře Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO. Akce pro hosty se uskuteční dle platných podmínek Ministerstva zdravotnictví, tzn. testy, dokončené očkování či prodělané onemocnění COVID-19, ochranné prostředky dýchacích cest.


Brána areálu Chaloupky Baliny pak bude otevřena také pro širší veřejnost, a sice o víkendu 29. a 30. května vždy od 10 do 17 hodin.
„V tento čas vás areálem rádi provedeme. A pokud budete mít cestu někdy jindy, rádi vám ekocentrum Chaloupky Baliny představíme,“ zvou k návštěvě pracovníci ekocentra.
Nové křídlo bylo vybudováno v rámci projektu, na něž centrum obdrželo dotaci
Cílem projektu je zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ve školském zařízení Chaloupky, o. p. s. v oboru přírodní vědy, rukodělných a řemeslných dovednostech. K vyšší kvalitě vzdělávání přispěje vybudování čtyř odborných učeben včetně nezbytného zázemí a zajištění jejich bezbariérového přístupu. Vybudované zázemí bude sloužit jako zázemí pro praktickou výuku venku, v přilehlé zahradě a v terénu. Pro dosažení cíle bude provedena celková rekonstrukce budovy B v obci Baliny. Celkové náklady projektu IROP byly 23.984 tis. Kč. Dotace činila celkem 19.000 tis. Kč, tedy 95 %.
V ekocentru Chaloupky Baliny probíhají vzdělávací programy pro školy a také zde působí sociální služba – sociální rehabilitace Klub Lebeda.
„Projekt nám umožní přesunout vzdělávací činnosti do nových prostor, a tím vyčlenit další prostory i pro sociální rehabilitaci,“ upřesnil PR manažer organizace Jan Uher.
Více najdete na webech:
https://www.chaloupky.cz/stredisko-baliny/
https://www.chaloupky.cz/klub-lebeda-socialni-rehabilitace/
Připravila: Iva Horká

Baliny1

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru