• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Zchátralý statek v Balinách mění svoji tvář – přibyly nové učebny pro výuku o přírodě

Zchátralý statek v Balinách mění svoji tvář – přibyly nové učebny pro výuku o přírodě

Baliny 1Baliny – centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání nabízí již od pondělí výukové aktivity pro mládež v duchu hesla Učíme řeči přírody.

Umožní to nejen rozvolněná epidemická opatření, ale především dokončený projekt čtyř specializovaných bezbariérových učeben zaměřených na témata půdy, vody, biosféry a vybavené řemeslné dílny o celkové kapacitě až 40 žáků.

„Týmu kolem ředitele zařízení Jozefa Zeťka se dlouhodobě daří prosazovat nejen v oblasti environmentální výchovy originální projekty, které pomáhají zatraktivnit ekologickou výuku, ale dbají i na přístupnost svých aktivit. V tomto případě doslova, protože celé centrum je bezbariérové, vzdušné a otevřené. Oceňuji i atraktivnost vybavení jednotlivých učeben, originalitu a osobitost výukové zahrady,“ uvedla při návštěvě zařízení náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
V řemeslných dílnách jsou připraveny pro malé kutily nastavitelné ponky s ručním nářadím. Počítá se s tím, že si zde děti budou moci vyřezávat vlastní výrobky a poznávat v praxi vlastnosti dřeva i jiných výrobních materiálů.
V dalších učebnách, které mají přiblížit přirozený život v půdě i ve vodě, nešetřili pedagogové fantazií a dětem připravili řadu praktických pomůcek. Některé si vyžádaly řadu dní „zrání“ a líhnutí.
Středisko Baliny prochází postupnou rekonstrukcí od roku 2017. Oprava nového křídla přišla na více než 20 mil. Kč, podstatná část byla hrazena z dotace.
Cílem investora a provozovatele, kterým je školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky, je nejen zachránit chátrající objekty, ale také nabídnout veřejnosti pestré trávení volného času, zvýšit kvalitu zájmového vzdělávání.

Iva Horká

  Reklama
 • Prázdniny21
 • Pozemky_
 • MŠ Ořechov
 • PlakátRozmarinek
 • Rozmarínek Petráveč
 • Construt – pracovník
 • Šum Měřín 2021
 • ML_prodejce
Nahoru