Turistická informační centra mohou opět získat peníze z rozpočtu kraje

MapaKraj Vysočina také v letošním roce schválil podporu turistických informačních center (TIC) na svém území.

Dotaci až 70 000 korun mohou získat informační centra, která splní mimo jiných i podmínku provozu minimálně pět dní v týdnu a nově uceloročně otevřených podmínku provozu minimálně 30 hodin týdně oproti dřívějším 40hodinám.

„Při aktualizaci došlo také k rozšíření uznatelných nákladů například o zařízení pro evidenci návštěvníků, možnost pořízení vybavení pro návštěvníky k zapůjčení nebo náklady spojené s rozvojem elektromobility," informovala náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.
V současné době působí na Vysočině 48 TIC. Ty mohou podávat žádosti odotaci od 1.února do 15.února 2018. Vedle základních kritérií, která musí centra pro získání dotace splňovat, stanoví zásady zastupitelstva další doplňková kritéria, jako například umístění směrovek navádějících kturistickému centru, získané certifikáty, internet pro veřejnost, stojan na kola adalší. Podle míry jejich naplněnosti mohou TIC získat od letošního roku krajskou podporu až do maximální výše 70 tis., v předchozích letech to bylo jen 50tis.Kč.
Informační schůzka pro zástupce TIC se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 od 9.00 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v zasedací místnosti B 3.16.
-zprac.: red, zdroj: KrÚ Vysočina-

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru