Krytý bazén jako součást relaxačního centra doporučuje studie

bazenPodle studie proveditelnosti je záměr postavit ve Velkém Meziříčí krytý bazén, jenž by byl součástí relaxačního centra, opodstatněný.

Spolek Meziříčská iniciativa 2015 vedený předsedkyní Libuší Kotoučkovou a místopředsedou MUDr. Jiřím Kašem před více než dvěma lety znovu oživil myšlenku vybudování krytého bazénu, který by byl součástí multifunkčního relaxačního centra.
Zastupitel a současný radní města Jiří Kaše v rámci přípravy rozpočtu podal žádost o vyčlenění finančních prostředků na studii proveditelnosti tohoto komplexu. Zastupitelstvo města pak na jednom ze svých zasedání schválilo částku 150 tisíc Kč na zpracování zmíněné studie proveditelnosti. Její finální verze čítající desítky stran je nyní k nahlédnutí na webu města Velké Meziříčí (viz odkaz níže).

(http://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/11168-studie-proveditelnosti-relaxacniho-centra-ve-velkem-mezirici).

Studie se komplexně zabývá řešením výstavby relaxačního centra – ekonomickou náročností, bazénovými technologiemi, vodními a zábavními prvky, návštěvností, popisem lokalit pro vybudování apod.
„Stávající letní koupaliště a areál nepokrývá celoroční potřeby plavecké výuky, plaveckých sportů a možnosti celoroční rekreace místních obyvatel, a proto se zdá záměr města vybudovat plavecký komplex opodstatněný," píše se v úvodu studie proveditelnosti.

 

Tři varianty relaxačního centra
Studie rozebírá tři možné varianty od vybudování pouze krytého bazénu po komplexní vybavení s relaxační wellness zónou. Základem každé varianty je 25 metrů dlouhý plavecký bazén se čtyřmi dráhami. U varianty „A", kde by byl plavecký bazén a prosté wellness, se kalkuluje se stavebními náklady necelých 69 milionů (bez DPH), provozními náklady 7 281 tis. a výnosy 7 099 tis. Ztrátovost by tedy byla kolem 130 tisíc.
Další možnost „B" představuje krytý plavecký bazén s bohatší wellness zónou i zábavními prvky (např. tobogán). Předpokládané náklady na stavbu jsou celkem ve výši 91 milionů, provozní náklady 7 884 tis. a výnosy 7 783 tis., z čehož plyne ztrátovost provozu 100 tisíc. Varianta „C" je nejkomplexnější. Může být rozdělena do tří až čtyř etap. Zde se počítá kromě plaveckého bazénu také se dvěma menšími (cvičným a relaxačním), vnitřním a venkovním wellness, eventuálně výplavovým bazénem či tobogánem. U třetí, potažmo čtvrté etapy jsou stavební náklady 115 mil., respektive téměř 137 mil. Ztrátovost provozu se pohybuje od 1,5 mil. až po 2,3 mil. „Varianta „C" v podobě IV. etapy dává vlastníkovi objektu poskytovat maximum služeb, atraktivních pro většinu občanů města a zároveň uspokojit poptávku po těchto službách v regionu, které v jiných obcích scházejí," uvádí studie proveditelnosti.

 

Nejvhodnější lokalita je před 3. ZŠ
BazenStudie se také zabývala lokalitami, kde by dané relaxační centrum mohlo být postaveno. Vybrány byly tři – lokalita Skřivanova (místo po bývalém domovu důchodců naproti Bille), plocha před základními školami Školní a Oslavická a pozemek za areálem ZŠ Oslavická. Hodnotícími parametry lokalit byly rozloha, sklon terénu, zastavěnost, všeobecný popis, dopravní obslužnost, technická infrastruktura či vazba na okolní zástavbu. Z hodnocení nejlépe vyšla lokalita před 3. základní školou Školní. bazen STUDIE_PROVEDITELNOSTI_2017_V.Meziříčí_ulice_skolni„Téměř ve všech hodnotících parametrech se nejlepší variantou pro situování krytého bazénu (relaxačního aquacentra) jeví lokalita Oslavická, Školní. Mírným nedostatkem této lokality je prostorové omezení pozemku. Ve všech ostatních parametrech je lokalita vhodná pro situování zamýšleného záměru. Největším kladem se jeví blízká návaznost na dvě základní školy. Při vhodném dispozičním uspořádání nového objektu je možné propojit oba objekty tak, aby žáci ZŠ mohli bazén navštěvovat suchou nohou," popisuje studie lokalitu.bazen STUDIE_PROVEDITELNOSTI_2017_V.Meziříčí_za_zs_oslavicka

 

 

 

Využitelnost bazénu může být vysoká
Celkový počet obyvatel města Velké Meziříčí včetně spádové oblasti je cca 40 tisíc. V ní žije celkem 1300 dětí předškolního věku a 3400 školáků. Podle studie to dává slušný potenciál pro návštěvu krytého relaxačního aquacentra pro výuku plavání v dopoledních hodinách. K tomu v Meziříčí a okolí působí mnoho sportovních klubů, které mohou centrum využívat k regeneraci. Navíc může být také založen plavecký oddíl. Obyvatelstvo a potenciální návštěvník v produktivním věku představují ve VM 66 % obyvatelstva a v nejbližším okolí je procentuální poměr stejný.
Co se týče konkrétních čísel návštěvnosti, zmiňuje studie například Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. V roce 2015 bazén ve Žďáře navštívilo 180 500 lidí. Koncem roku 2015 byly otevřeny městské lázně v Novém Městě, které v roce 2016 měly 120 000 návštěvníků. V témže roce ve Žďáře, přestože panovaly obavy ze snížení návštěvnosti kvůli nedalekému novoměstskému zařízení, stoupla na 190 500 lidí.
Velkému Meziříčí patří 6. místo dle počtu obyvatel v Kraji Vysočina. Všechna města, která jsou v počtu obyvatel před VM, mají krytý bazén nebo relaxační centra.
„V kraji jsou ale i menší města, která krytý bazén provozují – například Nové Město n. M., Bystřice n. P. a Moravské Budějovice," uvádí se ve studii, „jsme toho názoru, že město Velké Meziříčí by relaxační centrum v základním vybavení a přiměřené velikosti provozně zvládla. Byl by to přínos pro komfort a rozšíření služeb místnímu obyvatelstvu, ale i nejbližšímu okolí." Nyní uvažují o výstavbě krytého bazénu v pětitisícové Ledči nad Sázavou. Krytý bazén se tak v tuzemsku stává standardem i v menších městech podobných Velkému Meziříčí.

 

Krytý bazén jako služba veřejnosti
Studie také konstatuje, že většina bazénů a koupališť v ČR je v provozních ztrátách a jenom desetina jich dosahuje provozní zisk.
„Je však zapotřebí zdůraznit, že jakákoliv investice do aquacentra je tzv. ‚běh na dlouhou trať'," poukazuje studie na generační investici a dodává, „tento druh veřejné služby je pro občany investicí do zdraví a vhodného využívání volného času. V žádném případě finanční zhodnocení prostředků ze strany investora."
V závěrečném shrnutí studie se píše: „Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám, potřebám a novému pohledu na trávení času je správné reflektovat tento trend a od prvopočátku plánovat investici jako víceúčelový rekreační komplex, který může být realizovat v několika etapách."
Připravil: Aleš Horký. Ilustrační foto

    Reklama
  • Servis lesni techniky
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru