• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Zastupitelé odsouhlasili Mikuláškův návrh. Skončily tak spory kolem rekonstrukce náměstí?

Zastupitelé odsouhlasili Mikuláškův návrh. Skončily tak spory kolem rekonstrukce náměstí?

Namesti copyZastupitelé odsouhlasili dopracování studie na rekonstrukci meziříčského náměstí podle týmu architekta Davida Mikuláška.

Ten v roce 2016 zvítězil v architektonicko­‑urbanistické soutěži o podobu náměstí a jeho přilehlých ulic.


Ovšem zastupitelé tehdy měli jiný názor: „Zastupitelstvo se svou většinou zcela zásadně neztotožnilo s navrhovaným řešením dopravy na náměstí. Návrh totiž počítá s technicky nerealizovatelným napojením ulice Radnická na kruhový objezd. Ale co je horší, jednosměrně zprůjezdňuje ulici Kostelní z ulice Novosady. Což je z hlediska bezpečnosti množství chodců v této lokalitě se pohybujících, včetně školních dětí, pro většinu zastupitelů zcela nepřijatelné!“
Vítězný návrh architekta Mikuláška (a jeho dvou kolegů) podle zastupitelů také nesplňoval všechny podmínky zadání. Zastupitelům v návrhu například chybělo řešení umístění tribuny pro kulturní pořady na náměstí, dostatečný počet parkovacích míst nebo propojení pro pěší s prostorem za řekou Balinkou. Proto zastupitelé neschválili uzavřít smlouvu o dílo s D. Mikuláškem na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci centra města.
Občané v referendu nepodpořili Mikuláškův návrh
S tím se ale nesmířili Mikuláškovi zastánci, jak v řadách zastupitelů, tak občanů, a nakonec se jim povedlo v říjnu 2017 vyvolat místní referendum. V něm 76 % občanů Velkého Meziříčí nepodpořilo návrh týmu architekta Mikuláška.
Zastupitelé pak podle názoru krajského soudu v Brně v souladu s regulemi a­‑u soutěže a zákona o veřejných zakázkách zahájili jednání s dalším architektem v pořadí soutěže Miroslavem Cikánem. Nakonec uložili starostovi podepsat s M. Cikánem smlouvu na projektovou dokumentaci. To se zase nelíbilo samotnému architektu Mikuláškovi, který podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby prošetřil postup Města Velké Meziříčí. Stejně tak měli učinit lidé kolem R. Necida. Ten přitom ještě jako starosta města ostatním zastupitelům před začátkem architektonické soutěže tvrdil, že oni rozhodnou, s kým uzavřou smlouvu. „Porota stanoví pořadí, ale zastupitelstvo rozhodne, co se bude realizovat,“ prohlásil tehdy R. Necid. Ten přestal být starostou v září 2017, kdy rezignoval poté, co zastupitelstvo odvolalo většinu „jeho“ radních.

Pomyslnou poslední „kapkou“ bylo pro zastupitele jednání radních právě ohledně referenda a rekonstrukce náměstí.
ÚOHS: Soutěž neproběhla podle zákona
Vraťme se ale zpátky k antimonopolnímu úřadu. Jeho šetření přineslo v listopadu 2018 po několika rozhodnutích nečekaný finální verdikt: „Soutěž o návrh, v návaznosti na niž zadavatel jednací řízení bez uveřejnění použil, totiž nebyla provedena podle zákona o veřejných zakázkách, když její oznámení nebylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Soutěž o návrh tak nebyla podle uvedeného zákona vůbec zahájena.“
Město zároveň nesmělo podepsat smlouvu na projekt s žádným architektem. Bylo tedy zásadní otázkou, kdo tuto chybu způsobil?
„Požádali jsme našeho sekretáře Petra Veličku (nyní radní města za ODS/TPM – pozn. aut.), který to měl ve svých podmínkách ve smlouvě, a s ním proběhlo jednání, kde nám sdělil, že to nevyvěsil,“ informoval tehdy starosta Josef Komínek. Město Velké Meziříčí tak požadovalo náhradu škody po Veličkovi a vyzvalo ho k uhrazení dlužné částky ve výši 817 966 Kč do 15. března 2019. Město také chtělo vrátit jeho odměnu za sekretáře a přezkušovatele architektonické soutěže ve výši 84 700 Kč. Velička ale prostřednictvím svého advokáta sdělil, že nárok Města VM neuznává a nic nezaplatí. Podle Veličkova právního zástupce mohlo město s návrhy vzešlými z a­‑u soutěže dále nakládat.
Architektonická soutěž i s uspořádáním místního referenda vyšla městský rozpočet na více než milion korun.
Padlo nyní definitivní rozhodnutí?
V únoru 2020 došlo k přeskupení sil v zastupitelstvu, kdy mnozí zastánci Mikuláškova návrhu získali většinu v zastupitelstvu. Například jeden z iniciátorů této změny Tomáš Rapušák v roce 2017 mj. uvedl: „Vítězný návrh není takový, že bych z něj spadl ze židle“ nebo „možná, když bych byl hodně kritický, tak bych řekl, že vítězný návrh nesplnil kritéria zadání.“ Občan Rapušák se mezitím „proměnil“ v zastupitele města, a s tím i jeho názor na Mikuláškův návrh, který na posledním zasedání zastupitelstva svým hlasem podpořil.
Posun v jednání o úpravě náměstí nastal během loňského podzimu, kdy se opět začalo řešit, jak naložit s návrhy z architektonické soutěže. V dubnu letošního roku zastupitelé schválili, že vyzvou k dopracování architektonické studie rekonstrukce náměstí první tři autory, kteří byli nejlépe hodnocení v soutěži. Minulý týden zastupitelé rozhodli, že se dopracuje návrh týmu architekta Mikuláška. Jde tak skutečně o definitivní rozhodnutí vzhledem k několika zvratům v předchozích letech?
Spory kolem a-u soutěže byly od začátku
Architektonickou soutěž od samého počátku provázely spory. V prosinci 2015 zastupitelé nejprve schválili částku 600 tisíc na tuto soutěž a až o několik týdnů později v roce 2016 i soutěž samotnou. Někteří zastupitelé upozorňovali, že to mělo být naopak, vyslyšeni ovšem nebyli. Nesouhlasné hlasy se ozvaly také ohledně načasování této soutěže. Zastupitelka Pavla Kamanová tehdy sdělila stanovisko KDU­‑ČSL: „Soutěž ano, ale v současné době nám to nepřijde jako prvotní.“ Zastupitelka Marie Ripperová upozornila na nutnost řešení vodovodů a kanalizací pod náměstím. Zároveň se poukazovalo na finanční náročnost rekonstrukce náměstí, zdali by na to město mělo prostředky. Rekonstrukce tehdy měla městskou pokladnu přijít maximálně na 50 milionů korun. K tomu se ještě mělo přičíst cca 10 milionů, které by město zaplatilo za zmíněné vodovody a kanalizace. Město v té době totiž mělo dva mnohamilionové úvěry.
Kritici také poukazovali na to, že město již má „v šuplíku“ návrh rekonstrukce náměstí a měli obavy, že soutěž bude mít podobný výsledek. Jistě tehdy zastupitelé netušili, jaký vývoj bude v následujících letech - neúspěšné referendum za Mikuláškův návrh, odvolání rady města, rezignace starosty, rozhodnutí ÚOHS o neplatnosti soutěže, vznik nového politického uskupení či vytvoření dvou znepřátelených skupin zastupitelů.
Tehdejší starosta Necid předpokládal, že rekonstrukce náměstí začne v roce 2018 nebo 2019. Podle vyjádření současného starosty Kaminarase by mohla začít nejdříve za další dva roky.
Jak hlasovali zastupitelé o návrhu týmu architekta D. Mikuláška?
Pro: R. Necid, M. Jágrik, T. Rapušák, L. Beneš, P. Juda, P. Velička, I. Bíbrová, J. Komínek, V. Záviška, I. Šulc, J. Prokop, A. Kaminaras, T. Bílek
Proti: M. Ripperová, F. Komínek, P. Vrána, J. Jurdová, P. Kamanová
Zdrželi se: F. Fňukal, F. Smažil
Nehlasovali: J. Kaše, P. Blažek, S. Kratochvíl.

Připravila: redakce ML

  Reklama
 • Sklené
 • Sklenářová 11/22
 • Špaček pronájem
 • AgroMěřín_řidič
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru