Malé vesnické obchody mohou žádat kraj o dotaci na provoz

jednota coop_viden_oprava_2016_4Provozovatelé malých vesnických prodejen potravin a drogistického zboží mohou požádat o dotaci na provoz ve výši až 50 tisíc korun. Dotace v celkové výši 3 milióny korun bude rozdělovat Kraj Vysočina, který peníze získal z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „OBCHŮDEK 2021+“. Požádat je možné od 22. do 29. října letošního roku.


Venkovské prodejny v obcích nebo příměstských částech obcí od 500 do 3000 obyvatel mohou získat až 50 tisíc korun na pokrytí nákladů svého provozu vzniklých během období od 1. 1. do 31. 10. 2021. Možným žadatelem jsou přímo provozovatelé prodejen potravin v obcích od 501 do 1000 obyvatel (provozovna může být v mateřské části nebo v místní části za podmínky, že v této lokalitě je jedinou prodejnou potravin) nebo v obcích od 1000 do 3 000 obyvatel (prodejna musí být umístěna pouze v místní části a být zde jedinou prodejnou).
„Z našich průzkumů vyplývá, že o dotaci může za uvedených podmínek požádat více než 80 provozovatelů, domníváme se, že celková dotace by měla uspokojit všechny, kteří o ni požádají. Uvědomujeme si, že lidé provozující na obcích malé obchůdky budou možná s podáním žádosti potřebovat pomoci. I toto umíme vyřešit. Kolegové z odboru regionálního rozvoje jsou připraveni jim pomoci. V každém případě, prvním krokem k získání dotace je seznámení se s výzvou a podmínkami. Vše je zveřejněno na webových stránkách Fondu Vysočiny,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
Kraj Vysočina už na jaře vyhlásil vlastní dotační titul Fondu Vysočina na podporu venkovských služeb. Vyčlenil až 7 miliónů korun, které mohly obce do 500 obyvatel použít nejen na provoz venkovských prodejen, ale i na zajištění dalších veřejných nebo turistických služeb. O dotaci z tohoto programu úspěšně požádalo 157 obcí v částce 6,85 miliónů korun.
Více informací ke krajskému dotačními titulu jsou k dispozici na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02742
Konzultace poskytne Dušan Vichr, tel.: 564 602 541 nebo Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543.
-krú-

    Reklama
  • Sklené
  • Sklenářová 11/22
  • Špaček pronájem
  • AgroMěřín_řidič
  • Výstava Šurda
  • Skauti
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru