Komentář: Ceny bytů raketově rostou. Lidem musí pomoci stát

IvaHorkaPříliš mnoho rodin a mladých lidí stále nemá přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení. To je třeba změnit. Cestou ke zvýšení nabídky na trhu s bydlením je spolupráce veřejného a soukromého sektoru a také kvalitnější legislativa.
Je potřeba podpořit rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a senioři, těm se musí zajistit důstojnější podmínky.

Nová výstavba musí být promyšlená a odpovědná. Toho se docílí využitím moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů. Stavět musíme především tam, kde se to nejvíce vyplatí s ohledem na kvalitu života – v brownfieldech a na nevyužitém území, s ohledem na stavební kulturu daného místa a s velkým respektem k životnímu prostředí. Spolu s rozvojem bytové výstavby je nutné dbát na občanskou vybavenost: stavme funkční, přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny.
K zajištění dostupného bydlení vede celá řada kroků. Výstavbu je nutné v prvé řadě odblokovat, urychlit a zbavit byrokracie. Proto je nutě výrazně reformovat stavební zákon, abychom neohrozili výstavbu a zlepšili co nejrychleji dostupnost všech forem bydlení. Občanům by se měly zajistit zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavést nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení. Podpořit přímé investice samospráv do výstavby nájemního bydlení s důrazem na potřeby seniorů, mladých rodin nebo zdravotně a sociálně oslabených. Také je potřeba nabídnout výhodné půjčky pro města a obce na podporu výstavby.
Iva Horká

    Reklama
  • Skauti
  • Výstava Šurda
  • Zvěřinové hody
  • Agro účetní
  • ML_prodejce
Nahoru