Volby se konají v pátek a v sobotu

VolbyVolby do Poslanecké sněmovny PČR se konají v pátek 8. a v sobotu 9. října. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00 hodin. Poslanecká sněmovna má 200 členů volených na 4 roky.

Jak hlasovat

Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší věk 18 let. Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. To znamená, že s sebou potřebuje průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
Každému voliči přišly do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště pár dní před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Preferenční hlasy a kroužkování

Při volbách do Poslanecké sněmovny se do obálky vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere.
Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční hlasy, tak může učinit u nejvýše 4 kandidátů. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni a získají-li od voličů své strany 5 % preferenčních hlasů, mohou se posunout v kandidátní listině výše.
Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kandidátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, preferenční hlasy nebere volební komise při sčítání v potaz.

-připravila: red ML-

    Reklama
  • Skauti
  • Výstava Šurda
  • Zvěřinové hody
  • Agro účetní
  • ML_prodejce
Nahoru