Kraj prodává budovu po zemědělské škole

Zem skola1Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém včerejším zasedání (6. 2. 2018) rozhodovalo o prodeji nemovitosti po bývalé zemědělské škole na ulici Hornoměstské ve Velkém Meziříčí.

Jde o budovy školského areálu na levé straně ulice, internát, který je na druhé straně, vní podle informací z kraje zahrnut není.


Záměr prodeje zveřejnil Kraj Vysočina na svém webu, kde podrobně informoval opředmětu prodeje. V něm byl zahrnut pozemek par. č. 348/1 – zastavěná plocha anádvoří o výměře 1793 m², jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č. p. 363, bydlení, dále nádvoří, výroba, o výměře plochy 48 m² a další ostatní plochy o výměře celkem cca 1220 m² Jde o prodej včetně součástí a příslušenství.
Minimální nabídková cena byla stanovena na 10 milionů 240 tisíc korun. Zda, za kolik akomu kraj areál prodal, přineseme vzhledem k uzávěrce listu v příštím čísle a na našem webu i Facebooku. Jedním z možných kupců by mohl být – alespoň podle informací ze zápisů v materiálech pro Zastupitelstvo kraje – Jan Horáček.
Zájemci si mohli pochopitelně před koupí budovy prohlédnout, k tomu sloužila prohlídka, která byla stanovena na 4. leden v odpoledních hodinách.
Zájemce také měl předložit zamýšlený způsob využití nemovitostí, a to v případě, pokud je podnikatel. Tato informace se zdá být v celé transakci nejdůležitější, neboť se lidé zajímají o to, co po bývalé škole v našem městě bude.
Jak nový vlastník budovy po zemědělské škole, která byla sloučena s hotelovou školou, využije, budeme čtenáře informovat.
-red, zdroj: KrÚ Vysočina-

Zem skola2

    Reklama
  • Servis lesni techniky
  • Grilovani
  • Malirstvi
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru