Zastupitelé neodsouhlasili rozpočet na další rok. Ohrozili tím chod města?

zastupitelstvo rozpoctove_provizorium_polovaNejdůležitější dokument roku zastupitelé Velkého Meziříčí neschválili. Koalici k prosazení návrhu rozpočtu města pro rok 2022 chyběl jeden hlas. Podle zákona pak zastupitelé museli schválit rozpočtové provizorium.


Rozpočet na rok 2022 byl přitom projednán na několika rozpočtových radách nebo pracovním semináři zastupitelstva. „Byly zmíněny tři požadavky úprav. Zvýšení odměn pro žáky Základní školy Sokolovská, zvýšení nebo úprava závazného ukazatele příspěvků na provoz pro Základní školu Oslavická a taktéž pro Dózu. Tyto požadavky byly vráceny zpět na úroveň požadavků jednotlivých ředitelů škol," uvedla při předložení připraveného rozpočtu vedoucí finančního odboru městského úřadu Pavla Pólová. Během zasedání zastupitelstva pak ještě Jiřina Jurdová (Meziříčské fórum) podala protinávrh týkající se opravy polní cesty, který ale posléze stáhla.
„Kromě základních rozpočtovaných příjmů, které se pohybují ve výši téměř 239 milionů Kč, se přičte ještě 107 milionů z finančních prostředků, které se skládají jednak z čerpaného úvěru a jednak z přebytku, který potom až budete schvalovat v únoru, tak tyto prostředky už budou odečteny, protože se dostaly do základního rozpočtu," vysvětlila zastupitelům vedoucí finančního odboru.

„Dohodněme se na sestavení rozpočtu tak, abychom ho dnes schválili a nemuseli se kvůli tomu scházet ještě do konce roku, případně začátkem ledna a pořádat kvůli tomu mimořádné zastupitelstvo. Laskavě vás žádám o schválení tohoto nejdůležitějšího dokumentu na celý rok," žádal zastupitele starosta Kaminaras.
Pro schválení rozpočtu horovala také vedoucího finančního odboru: „Budeme potřebovat kromě svých prostředků, které jsou omezené, určitě ještě čerpat nějaké úvěry v rámci maximální možnosti města z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Máme vybudovány nějaký rating u našich bank, kde posílám každoročně i skóre z usnesení o schválení rozpočtu. I toto by mohlo mít vliv na celý přístup bankovních institucí k další spolupráci s městem. Takže bych byla ráda, kdybyste ne-li s plným počtem hlasů, tak alespoň s převažujícím tento rozpočet schválili." Ale ani toto odborné doporučení všichni zastupitelé nevyslyšeli. Nakonec pouze jedenáct zastupitelů ze třiadvaceti podpořilo návrh rozpočtu pro další rok. Jeden hlas jim tak chyběl.
Opozice složená ze zastupitelů z ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčského fóra v tiskovém prohlášení uvedla, proč nepodpořila svými hlasy návrh rozpočtu. „Za rok a půl v čele se starostou nebylo schopno vyřešit situaci s LIDLem v bývalém areálu Svitu. Výsledkem je tzv. tankodrom na příjezdové části k parkovišti. Nová" studie v Čechových sadech je v rozporu s územním plánem, tzn. opět skončí v zapomnění. Není schopno využívat dotací na investiční akce. Vynakládá vysoké finanční prostředky na studie, které nemají pokračování, končí tzv. v šuplíku. Předložený rozpočet je dle našeho názoru nehospodárný. Videa pana starosty jsou jeho vlastní PR za peníze nás všech," stojí ve zmíněném prohlášení opozičních zastupitelů. Koaliční uskupení Společně VM to označilo za „opoziční klukoviny."

Posléze tak muselo přijít na řadu schválení rozpočtového provizoria, neboť zákon stanovuje, že obec nesmí vstupovat do nového roku, aniž má schválený základní rozpočet, nebo popřípadě rozpočtové provizorium. „Od 1. ledna, pokud nebude schváleno ani rozpočtové provizorium, ani rozpočet, tak organizace, a tím myslím, jak Město Velké Meziříčí včetně městského úřadu, tak školská zařízení, všechny příspěvkové organizace nemají podle čeho fungovat. To znamená, nejsou financovatelné, jejich činnost se zastavuje," vysvětlil tajemník městského úřadu Marek Švaříček.
Rozpočtové provizorium se odvozuje od návrhu rozpočtu pro následující rok. „Rozpočtové provizorium ve výši jedné čtvrtiny návrhu rozpočtu pro rok 2022, jak v oblasti příjmů, tak běžných výdajů zajišťujících chod jednotlivých odborů, příspěvkových a dalších organizací města apod. V rámci rozpočtového provizoria budou hrazeny závazky z uzavřených smluv přecházejících do roku 2022, závazky z grantových programů a dotačních programů v oblasti kulturních památek. V rámci schváleného rozpočtového provizoria nelze hradit nové investiční akce a opravy zařazené v návrhu rozpočtu na rok 2022," uvedla k tomu P. Pólová.
Z řad zastupitelů padl dotaz, co se stane, když nebude schváleno rozpočtové provizorium? „Porušíte zákon o územních rozpočtech se vší zodpovědností, kterou nesete vy, zastupitelé," odvětila vedoucí finančního odboru P. Pólová a dodala, že k rozpočtovému provizoriu došlo za posledních 20 let pouze jednou v roce 2011. „Ne že se neschválil rozpočet, ale byly volby a nestačil se projednat rozpočet, protože volby byly koncem října 2010, tak jsme to udělali záměrně a naplánovali rozpočtové provizorium z důvodu nedostatku času pro projednání řádného rozpočtu. Ale tento případ, co se tu stal dnes, se za 20 let ještě nestal," popsala historii schvalování městského rozpočtu P. Pólová.
Zastupitelé nakonec jednomyslně přijali alespoň rozpočtové provizorium. Budou se jim řídit maximálně do 31. března 2022, přičemž do té doby musí schválit řádný rozpočet.


Výsledek hlasování o návrhu rozpočtu Města Velké Meziříčí pro rok 2022:
Pro hlasovali: Alexandros Kaminaras, Tomáš Bílek, Vincenc Záviška a Josef Prokop (všichni Společně VM), Ivo Šulc, Libor Beneš, Petr Juda a Petr Velička (všichni To pravé Meziříčí), František Smažil a František Fňukal (oba ANO 2011) a Tomáš Rapušák (Meziříčské fórum)
Proti hlasovali: Josef Komínek, Miroslav Jágrik, František Komínek, Jana Gebre Selassiová (všichni ČSSD), Pavla Kamanová (KDU-ČSL)
Zdrželi se: Stanislav Kratochvíl, Marie Ripperová (oba KDU-ČSL), Pavel Blažek (ČSSD), Jiřina Jurdová (Meziříčské fórum), Ivana Bíbrová (Společně VM)
Chyběli: Radovan Necid (To pravé Meziříčí), Jiří Kaše (Meziříčské fórum).

-red, ilustrační foto ze zasedání: reprofoto: ML-

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • Mitrov
 • Aqueko-přípravář
 • Slepičky Hrbov 3/22
 • Drůbež_Kupa
 • Kovokomplet 4/22
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru