Dotazník má zjistit míru spokojenosti obyvatel

MestoDotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit spokojenost obyvatel města s dostupností a kvalitou služeb, a kvalitou životního prostředí, ve kterém žijí, začalo ve města Velké Meziříčí.

Hodnocení probíhá pomocí tzv. evropských indikátorů. Ty lze potom vzájemně porovnávat i s jinými městy. Městu záleží na vašich názorech, které budou zohledněny při rozhodování o dalším rozvoji města.
Dotazník je publikován v městské aplikaci Hlášenírozhlasu.cz. Formulář je rovněž publikován v květnovém čísle Velkomeziříčska na stranách 11 a 12.
Vyplněný formulář vystřihněte a vhoďte, prosím, do připravených sběrných boxů umístěných v budovách Městského úřadu Velkého Meziříčí:
1. Náměstí 29/1, vestibul radnice
2. Náměstí 14/16, budova bývalé spořitelny, 1. patro (v místě vydávání občanských průkazů) a 2. patro (v místě vydávání řidičských průkazů). Na těchto sběrných místech lze také vyzvednout čisté formuláře.
Šetření bude probíhat rovněž formou dotazování osobami k tomu proškolenými a vybavenými kartičkou s pověřením k této činnosti.
Dotazníkové šetření probíhá od středy 5. května 2022 do středy 15. června 2022.
Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je anonymní.
-měú-

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • Mitrov
 • Aqueko-přípravář
 • Slepičky Hrbov 3/22
 • Drůbež_Kupa
 • Kovokomplet 4/22
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru