Nechápu postup úřadů, říká oznamovatelka týraných zvířat

Byk1aNení v pořádku, že Krajská veterinární správa (KVS) neprováděla preventivní kontroly, přišli jen, když někdo podal oznámení.
V tom tzv. hospodářství byla již dlouhá léta zoufalá situace. V r. 2019 neprovedl chovatel asanaci uhynulého zvířete, to je vážný přestupek, protože tím ohrožuje i zdraví občanů.
Proto nechápu, že mu nezakázali chov již v r. 2020, kdy EU vyzvala všechny členské státy, aby kvůli pandemii zpřísnily kontroly a pokuty ohledně chovu zvířat, předešlo by se tak zbytečnému týrání těch ubohých tvorů.


Když občan pošle doporučeně oznámení se svým jménem a adresou, tak by mu měly instituce během měsíce odpovědět. Poslala jsem i e­‑mailem fotky příšerných hygienických podmínek chovaného skotu vedoucímu oddělení veterinární hygieny KVS ve Žďáře a vysvětlila, že by zmíněná osoba neměla vůbec žádná zvířata chovat, a taky jsem mu ani nestála za odpověď.
Po 21 měsících se přijdu podívat a vidím, že je situace stále stejně zoufalá a navíc si tam majitel udělal „mučírnu“, kde trýznil ubohého býka. Za celou tu dobu tam nikdo z KVS nebyl.
Je očividné, že je něco v nepořádku, a tak aspoň na tyto extrémní případy by se měla KVS zaměřit a občas provést kontrolu.
Nepřipadá mi to vůči těm zvířatům správné, jsou stejně jako člověk živými tvory a pociťují bolest, strach a emoce stejně jako my. Kdybych tam nepřišla, tak by surově týranému býkovi při oteplení nakladly mouchy do rány způsobené zařezaným řetězem vajíčka a pomalu by zemřel strašlivou smrtí a nikdo by se o tom nedozvěděl.
Velice žalostné bylo chování Městského úřadu Velké Meziříčí (ORP), udělit jen symbolickou sankci člověku, který týrá nevinná stvoření, která se nemohou bránit, je absolutní neúcta k životu. Taktéž nezodpovědné v období pandemie. Pokud mu udělili tak směšnou pokutu, bylo jasné, že v tom bude pokračovat, alespoň se tam mohl jít někdo podívat, třeba pan místostarosta, který bydlí ve stejné obci, anebo pan starosta, který je příbuzný zmíněného chovatele. Když lidé dělají tak odporné činy je naše morální povinností jim v tom zabránit. To jsem musela já jet 900 km, abych zabránila soustavnému týrání těch bezbranných bytostí?
Také mě mrzí, že pan Bořil a pan Palas ve svých vyjádřeních ani neprojevili lítost nad těmi ubohými zvířaty, žádná empatie.
Čekala jsem od úřadů a policie na informace, jak to s týranými hospodářskými zvířaty dopadlo, no a když dlouho žádná odpověď nepřicházela, tak jsem v pondělí 9. 5. 2022 zavolala vedoucímu oddělení péče o pohodu zvířat SVS pro kraj Vysočina. Ten mi sdělil, že zvířata nechali jejich majiteli a aby se dál netrápila, půjdou na porážku.
Byla jsem z toho zděšená, v každé normální zemi by takto krutě a dlouhodobě týraná zvířata ihned odebrali a ustájili v alternativním chovu. Hlavně toho mučeného býka, který byl odsouzen k pomalé, strašlivé smrti, jemuž jsem dala jméno Mučedník. Rozhodla jsem se, že se ho pokusím adoptovat. Začala jsem shánět peníze na odvoz a bylo to již na dobré cestě. Poprosila jsem moji kamarádku v ČR, jestli by mi ho její bratr, který hospodaří na Bítešsku, na nějaký čas neustájil, protože bydlím v zahraničí, tak by musel být v perfektním zdravotním stavu kvůli povolení k převozu. Jeho zdravotní problémy byly zaviněny dlouhodobým týráním, ale daly by se vyléčit.
Ve středu dopoledne 11. 5. 2022 jsem zavolala vedoucímu oddělení péče o pohodu zvířat SVS pro Kraj Vysočina, abych se s ním domluvila o možné adopci Mučedníka, a on mi odpověděl, že už vezou zvířata na jatka. Prosila jsem ho, aby to zastavil, byl ale neoblomný.
To byla tedy rychlost, začnu mluvit s institucemi o alternativním ustájení a oni je dovolí honem porazit. Při troše dobré vůle ze strany úřadů by Mučedník mohl žít v mém parku v deltě řeky Pádu, kde je tráva skoro po celý rok zelená a roste tam ta nejlepší vojtěška na světě. U mě by se měl jako v ráji a vynahradila bych mu to, co kvůli zlým a nelidským osobám musel vytrpět.
Osobně chování těch českých institucí vůbec nechápu. Majitel po dlouhá léta týrá zvířata, vybíjí si na nich své frustrace a stát mu za to dává peníze ve formě dotací, svým chovem znečišťuje životní prostředí a nakonec zvířata bez jakéhokoliv užitku skončí v kafilérii. Je to správné vůči danovým poplatníkům? Neměl by ty dotace vrátit?
Dozvěděla jsem se, že na „farmě hrůzy“ našel úředník dne 3. 5. 2022 kadáver utýraného býka, asi to byl ten, kterého jsem slyšela naříkat za zavřenými vraty, zatím se mi nepodařilo zjistit o jaké zvíře se jednalo. Znovu majitel neprovedl asanaci, byla zjištěna i nedostatečná evidence značení zvířat.
Nesouhlasím s tím, že týrání Mučedníka bylo označeno jen jako přestupek, ten býček byl trýzněn jak psychicky, tak i fyzicky, byl strašně vyděšený, když někoho viděl. Na spodní části těla měl vypadané chlupy a zarudlou kůži, dovedu si představit, jak ho to strašně svědilo, když si musel každý den znovu a znovu lehnout do 20 cm hluboké kaluže své moči, kvůli hluboko zařezanému řetězu musel držet hlavu vodorovně, při každém vstávání a lehání cítil obrovskou bolest, vlastně ho to soustavně bolelo, možná nemohl ani spát a takto byl nucen žít dlouhou dobu. Za tohle by šel majitel v normální zemi před soud.
Jako zootechnička jsem zdůrazňovala na policii, že zvířata potřebují okamžitou pomoc. Když jsem potom četla vyjádření pana Bořila, zabolelo mě u srdce a z očí vyhrkly slzy. Jak to, že tam přišli až za osm dní? Během té doby uhynulo bez pomoci jedno zvíře. Kdybychom to věděli, tak bychom Mučedníkovi poskytli první pomoc, každý tvor má na to právo. Museli jsme se vrátit domů, a jelikož bydlíme daleko, tak jsme nemohli situaci kontrolovat.
Žádala jsem policii ČR ve Velkém Meziříčí o vysvětlení, odpověděli mi, že KVS ihned informovali a urgovali, ale bylo jim řečeno, že úředník, co má kontroly provádět, je na dovolené. Jestli byl tedy na dovolené, tak by tam měl být někdo, kdo by ho zastoupil. A proč aspoň nezavolali veterináře, který by zvířatům poskytl první pomoc. Byl vůbec Mučedník ošetřen?
Po této zkušenosti se domnívám, že bude na Vysočině asi těch Mučedníků víc, proto žádám tu lepší část občanů, aby podávali oznámení, když jsou svědky týrání zvířat.
Jsem přesvědčená, že úroveň člověka se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.

Text a foto: Jitka Vidláková

Byk1bByk1BykMoznost

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru