Televizní signál může mít nyní zhoršenou kvalitu

antenaKockaRadnice VM zveřejnila potřebné informace, které napomohou tomu, aby lidé mohli nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň využít i nové mobilní služby.


Český telekomunikační úřad informuje občany, kteří přijímají televizi přes anténu, že v regionu dojde k uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí za účelem zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Uvedená skutečnost může ovšem za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Odstranění rušení vašeho televizního příjmu má povinnost zajistit mobilní operátor. Aby došlo k řešení případných technických problémů, doporučuje se co nejdříve oznámit skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten v dané věci rozhodne a operátorovi uloží povinnost jednat ve věci.
Jak konkrétně postupovat se dozvíte v dopise Českého telekomunikačního úřadu, který je na webu města VM spolu s dokumentem „Oznámení o rušení televizního příjmu.“
-red. zdroj: měú-

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru