Osová Bítýška má studii na fotbalovou tribunu

Bityska3V uplynulých dvou letech nechala obec vypracovat studii a projektovou dokumentaci na zkvalitnění veřejného prostranství a volnočasových ploch.
Dokumentace pro obec vypracoval architekt Ing. arch. Tomáš Sysel, který byl vybrán ze třech uchazečů na základě nejvýhodnější cenové nabídky.


Ing. arch. Tomáš Sysel v minulosti získal za stavbu Útulny v Lipůvce u Brna prestižní mezinárodní architektonické ocenění Inspireli awards 2017 v kategorii realizace ČR a nominaci mezi finalisty do světového kola této soutěže, spolupracuje na významných projektech v týmu architektů na stavbách po celé ČR a jako spolupracující architekt se podílel např. na projektu Rozvoj Brněnského výstaviště, který získal titul Stavba roku 2019 v kategorii urbanistický projekt.
Od roku 2020 po současnost vznikla Studie na Rozvoj fotbalového a tenisového areálu Osová Bítýška, Dokumentace pro provádění stavby / Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na nová kontejnerová stáníu obecního úřadu, u sokolovny a v areálu sportoviště, Dokumentace pro společné povolení na sklad mobiliáře pro sokolovnu a novou fotbalovou tribunu se střídačkami.
V rámci studie na Rozvoj fotbalového a tenisového areálu Osová Bítýška bylo navrženo částečné otevření areálu veřejnosti, vytvoření nového hlavního vstupu, volnočasových ploch pro malé děti a plochy pro odpočinek a sportování našich občanů – workoutové hřiště, lezecká stěna, rekonstrukce stávajícího kurtu, jasně vymezená plocha pro pálení čarodějnic a další volnočasové aktivity.
Studie řešila také návrhy 4 staveb: – skladu mobiliáře pro sokolovnu, – fotbalovou tribunu se střídačkami, – obecní kavárnu/hospodu se zahrádkou a centrem pro místní spolky, – sklad sportovního náčiní u kurtů. Ze studie nechala obec dále vypracovat Dokumentaci pro společné povolení na sklad mobiliáře a fotbalovou tribunu. U těchto dvou staveb jsme těsně před podáním žádosti o povolení stavby – podání žádosti o povolení stavby se bohužel protáhlo z důvodu nesouhlasu jednoho ze sousedů, nadále probíhají jednání a zajišťování souhlasu se stavbou a v kooperaci s Ing. arch. Tomášem Syslem připravujeme dodatečné podklady pro stavební řízení.
V mezidobí obec využila dotační výzvy na vybudování kontejnerových stání.
Dotace byla limitována velikostí plochy do maxima 20 m2 na jednu stavbu – to se podařilo využít na maximum a díky variabilnímu návrhu architekta bude možné tyto plochy dodatečně rozšířit o další stání bez závislosti na dotačním programu.
V současné době vzniká studie na přístavbu mateřské školy, na kterou bude navazovat zpracování Dokumentace pro společné povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Stavba bude financována z dotačního programu.
zdroj: www.osovabityska.cz 

Bityska1Bityska2Bityska4Bityska5Bityska6

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru