KACPU na Vysočině je stále v provozu

KacpuKACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) pro Kraj Vysočina bude fungovat i nadále. Není však vyloučeno, že s ohledem na nižší počty odbavovaných klientů, bude upravena pro letní měsíce jeho otevírací doba.

Předpokládá se, že kraje, které budou suplovat absenci fungování KACPU v jiných regionech, budou přiměřeně zvýhodněny při kompenzaci vzniklých nákladů. „Bohužel postrádáme jakékoli informace týkající se procesu nebo alespoň logistiky pro směřování ukrajinských válečných uprchlíků prozatím z uzavřeného KACPU v Praze do jiných center. Nevíme za jakých podmínek a jak rychle bude ministerstvo vnitra připraveno v případě nutnosti posílit personálně agendy, ze kterých byly například v Jihlavě přirozeně lidé stahováni,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. I KACPU v Jihlavě, které slouží pro odbavení ukrajinských válečným uprchlíků mířících do Kraje Vysočina může být v následujících dnech potenciálním cílem pro odmítnuté uprchlíky žádající o registraci v Praze.
„Pokud jde o přerozdělení nebo odesílání ukrajinských válečných uprchlíků k registraci nebo bydlení do jiných regionů – chápeme to a snažíme se vyjít v rámci našich možností maximálně vstříc, ale zároveň upozorňujeme na to, že administrativní mechanismy nemusí a asi nebudou v praxi fungovat. Nelze žádnému uprchlíkovi s dočasnou ochranou nařídit, aby se zdržoval v nějakém konkrétním místě nebo lokalitě proti jeho vůli. Řešením je v přirozených centrech migrace posílit všechny zdroje, především finanční,“ doplňuje Vítězslav Schrek.
KACPU pro Kraj Vysočina do 15. června 2022 odbavilo více než 12 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků.

-připr.: red ML-

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru