Seminář ke kotlíkovým dotacím proběhne v Jupiter clubu v červenci

KotelCelkem patnáct seminářů připravil Kraj Vysočina pro veřejnost s cílem předat základní informace o možnostech získání kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Přinášíme i další informace o klíčových termínech pro podání žádosti.

Dne 21. června 2022 bude na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“.
V době od 27. června 2022 do 25. července 2022 pak proběhnou informační semináře ve všech obcích s rozšířenou působností, na kterých žadatelé o dotaci získají kompletní informace o podmínkách projektu, postupu pro vyplnění žádosti o dotaci i o způsobech jejího podání. Příjem žádostí bude následně probíhat od 1. do 31. srpna 2022.
Semináře se konají vždy od 16 hodin na adresách připojených pod tiskovou zprávou. Podpora je cílena na domácnosti s nižšími příjmy, které budou moci získat na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla finanční podporu ve výši až 180 000 korun.
Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu resp. bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, která je vytápěna kotlem na tuhá paliva nesplňujícím minimálně 3. emisní třídu.
Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let.
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení.
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

-krú-

TabDotace

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru