Policisté udělili opět pokuty za přestupky

AKCE KAMION_1Ve středu 3. 8. v odpoledních a podvečerních hodinách jsme v Kraji Vysočina realizovali dopravně bezpečnostní akci zamřenou na kontrolu jízdních souprav, zejména těch, které převážejí dřevní kulatinu. Do akce se zapojili výhradně policisté služby dopravní policie, kteří zkontrolovali 87 vozidel a zjistili 47 přestupků. Celkem 39 přestupků jsme vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení a osm přestupků jsme zadokumentovali a oznámíme je místně příslušném správnímu orgánu.

Celkem 29 jízdních souprav prošlo nízkorychlostním vážením a u těchto řidičů jsme také kontrolovali dodržování všech sociálních předpisů. V této oblasti – kontroly dodržování zákona o silniční dopravě - jsme zjistili tři porušení a všechna jsme s řidiči vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Celkem v 17 případech se vážení týkalo vozidel s českou registrační značkou a v osmi případech jsme zjistili překročení hodnot – ve všech osmi případech jsme řidičům uložili na místě pokutu v příkazném řízení a v šesti případech jsme navíc oznámili za zjištěné porušení – překročení hodnot – provozovatele, se kterým bude vedeno správní řízení. Ve 12 případech se podrobila vážení zahraniční jízdní souprava a ve čtyřech případech jsme zjistili porušení. Ve všech čtyřech případech zaplatil řidič pokutu na místě a současně jsme dvěma uložili kauci ve výši 9000 korun. V devíti případech policisté u kontrolovaných vozidel zjistili nevyhovující technický stav.

-pol-

AKCE KAMION_2

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru