Severozápadní obchvat Velké Bíteše je hotov

obchvat severozapadni_bites_paskaVe čtvrtek 15. 9. 2022 v 9 hodin byla slavnostně otevřena stavba „II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat“. Stavbou došlo k propojení stávající silnice I/37 ve směru na Žďár n. S. se silnicí II/379 směr Tišnov v délce 2,105 km.

Stavba byla zahájena v dubnu 2021 na severozápadním okraji Velké Bíteše. Jde o výstavbu nové dvoupruhové obousměrné komunikace šířkové kategorie S 7,5/70, která propojí výše zmíněné stávající silnice v délce přes dva kilometry.
První část obchvatu byla dokončena již na podzim loňského roku. Následně se dokončovala i druhá část od okružní křižovatky na silnici III/3791 (směr Vlkov) po Rasovnu (napojení na silnici II/379), která byla právě nyní – a dle původního plánu – zprovozněna. Bylo dokončeno i vodorovné dopravní značení. Investorem stavby byl Kraj Vysočina a zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a. s.
Město se tak zbaví značné části tranzitní nákladní dopravy ze směru od Tišnova na dálnici D1 a naopak. „Stavbu za téměř 85 milionů korun realizoval Kraj Vysočina za přispění evropských dotací. Evropská unie přispěje dotací ve výši necelých 37 milionů korun prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Ze stejného dotačního titulu byla spolufinancována i navazující stavba II/379 Velká Bíteš – křižovatka s III/3792, kterou Kraj Vysočina realizoval v roce 2018.
Doprava na obchvatu je prozatím umožněna v režimu zkušebního provozu. Po dobu jednoho roku zde bude probíhat měření hlukové zátěže,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška.
Připr.: red ML, foto: zdroj měú vb-

obchvat severozapadni_bites

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru