Podpora podnikatelů v Kraji Vysočina začíná

businessperZastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2022.


Po roční pauze, kdy v roce 2021 program vyhlášen nebyl, mohou podnikatelé do 50 zaměstnanců podnikající ve vybraných oblastech kraje požádat o dotaci maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické zhodnocení strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů v oblasti průmyslové výroby a stavebnictví. Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % uznatelných nákladů projektu. Příjem žádostí bude probíhat od 8.00 17. října do 27. října 2022, o přidělení dotace rozhodne datum a čas podání. Vše potřebné k podání žádosti je již nyní zveřejněno na https://www.fondvysociny.cz/dotace?id=vse&kat=1.
„V souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+ jsme tento ročník programu vyhradili pro podnikatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území kraje, abychom jim pomohli udržet jejich konkurenceschopnost a pracovní místa, která vytvářejí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

-krú-

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru