MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM děkuje

ForumMeziříčské fórum byl spolek, který vstoupil v roce 2018 do komunálních voleb. Jeho hlavním politickým úkolem byla podpora multifunkčního aqucentra. Toto aquacentrum mělo – kromě krytého plaveckého bazénu – obsahovat i další vodní atrakce, které by sloužily nejen obyvatelům našeho města, ale měly pomoci zvýšit místní turistický ruch.

Dalším úkolem Meziříčského fóra byla výchovná, vzdělávací a odborná činnost v oblastech veřejného života, zvláště v péči o zdraví.
V minulých komunálních volbách jsme byli úspěšní – v zastupitelstvu jsme měli tři naše zastupitele, získali jsme post místostarostky. Tehdejší koalice podporovala ideu krytého bazénu, dokonce začaly práce na jeho projektové dokumentaci. Po úspěšném rozjezdu činnosti Meziříčského fóra díky podpoře voličů se však vše změnilo dnem 25. 2. 2020. Především "díky" iniciativě jednoho našeho člena (o které zbylí členové spolku nevěděli a která byla v zásadním rozporu se zájmy spolku) došlo při jednání zastupitelstva k výměně vedení města – byla odvolána stávající rada a zvolena rada nová. Stávající koalice tak ztratila v zastupitelstvu většinu a následně byl rozdílem jednoho hlasu rozjíždějící se projekt aquacentra ukončen.
Dalších iniciativ, které směřují krytý bazén do lokality stávajícího koupaliště., se již Meziříčské fórum neúčastní – jednak jsme nebyli osloveni a dále jsme tuto lokalitu již dříve – na základě názoru odborníků – vyloučili z možných vhodných míst pro výstavbu aquacentra.
V poslední době pak i zevní faktory oddalují myšlenku krytého bazénu na neurčito – výrazná inflace, kritický vzestup cen energií, politická nestabilita kvůli válce na Ukrajině atd. Protože náš hlavní volební argument se zjevně z těchto důvodů odsouvá na neurčito, rozhodli jsme se letošních komunálních voleb již neúčastnit.
Dovolujeme si však poděkovat všem, kteří nás podporovali a kteří nám fandili.
Ale platí – tempora mutantur et nos mutamur in illis.
Časy se mění a my se měníme v nich – nebylo z výše uvedených důvodů v našich silách náš hlavní volební slib realizovat.
Název spolku v dohledné době zanikne, nicméně bude dál pod jiným názvem fungovat ve své výchovné, vzdělávací a odborné činnosti v oblastech veřejného života s podporou péče o zdraví lidu.
A tak pojďme do dalších let se slovy známé písně Spirituál kvintetu – s nadějí, láskou i vírou…
Libuše Kotoučková – předsedkyně spolku
MUDr. Jiří Kaše – místopředseda spolku, zastupitel města

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru